Методичний семінар на тему «Освіта в умовах війни»

27.11.2022 | 15:27

25.11.2022 року в рамках запланованих заходів кафедри фінансового менеджменту, науково-педагогічним персоналом був проведений методичний семінар на тему: «Освіта в умовах війни». Доповідачі д.е.н., професор Ватаманюк-Зелінська У.З., д.е.н., професор Шушкова Ю.В., д.е.н., професор Назаркевич І.Б., к.е.н., доцент Дубик В.Я., к.е.н., доцент Західна О.Р., к.е.н., доцент Петик Л.О., к.е.н., доцент  Попович Д.В., к.е.н., доцент  Ясіновська І.Ф., к.е.н., доцент  Сич О.А.

Учасники заходу представили доповіді та обговорили питання викликів і завдань вищої освіти у воєнний час. Піднімалося в ході доповідей питання організації навчання в асинхронному і синхронному режимах; вжиття заходів щодо забезпечення доступу здобувачів вищої освіти до методичних та інформаційних матеріалів, необхідних для здійснення освітнього процесу.

Важливим питанням семінару стало питання Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки та Операційний план її реалізації у 2022-2024 роках, про що доповідала доцент Західна О.Р.  Саме цим стратегічним документом визначено основні пріоритети системи вищої освіти на сучасному етапі розвитку суспільства та економіки країни, а також головні характеристики, що будуть сформовані до 2032 року. Виконання завдань, визначених Стратегією, дозволить зменшити деструктивні наслідки, спричинені повномасштабним вторгненням російської федерації на територію незалежної України.

Доповідь на тему «Українські ЗВО під час війни: які зміни неминучі?» представила доцент Петик Л.О. і зазначила, що головною тенденцією в сучасній освіті є впровадження моделі «освіта протягом життя», яка дає змогу людині адаптувати й розвивати свої компетенції й професійні навички відповідно до стрімких змін в економіці, технологіях та ринках праці.

З доповіддю «Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час воєнного стану» виступила доцент Дубик В.Я. Доповідач зазначила, що війна в Україні стала стресом для усіх учасників освітнього процесу, тому перша психологічна допомога – це сукупність заходів загальнолюдської підтримки та практичної допомоги ближнім, які відчувають емоційне напруження та страждання. Таку допомогу може надати не лише практичний психолог, а також викладач, знайомий з правилами надання першої психологічної допомоги. Її надання не передбачає значної професійної підготовки, достатньо педагогічних знань, отриманих в межах загальноосвітнього психологічного інформування, і природної здатності проявляти співчуття та людяність.

                 Про «Освіту в умовах війни: аспекти соціогуманістичної парадигми» розповів професор Назаркевич І.Б. В своїй доповіді доповідач відзначив напрямки розвитку освітніх процесів: формування державної освітньої екосистеми; стимулювання розвитку освітньої та інноваційної інфраструктури (коворкінгові центри, кластери, освітні хаби, технопарки); підтримка розвитку креативних індустрій.

Професор Ватаманюк-Зелінська У.З. розказала про Освітню субвенцію в умовах війни і відзначила, що Уряд дозволив використовувати залишки освітніх субвенцій для місцевих бюджетів, що сформувались 1 січня 2022 року на потреби громад під час війни.

Продовжили виступи професор Шушкова Ю.В. та доцент Попович Д.В. темою «Витрати сектору освіти у зв’язку з війною». Доповідачі показали в ході презентації кількість пошкоджених/зруйнованих закладів освіти, збитки освітнього сектору в розрізі регіонів.  Із 2071 навчального закладу, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, майже половина (45,3%) припадає на Харківську та Донецьку області, що помітно вирізняє їх на фоні всіх інших областей.

 

Завершила методичний семінар к.е.н., доцент Сич О.А. доповіддю «Підготовка проєктних заявок для отримання грантів–можливості для вітчизняних науковців». З початком повномасштабної війни росії з Україною відбулись зміни у процесах та методиках проведення міжнародних конкурсів та програм, що надають освітні та наукові гранти освітянам України. З одного боку, зросли вимоги до безпеки та управління ризиками діючих проектів, а з іншого – збільшився перелік можливих грантів та джерел фінансування наукових досліджень. Зокрема, з’явились платформи з пошуку активних пропозицій від міжнародних освітніх фундацій, академій наук сусідніх держав, міністерств, окремих освітніх установ. Найбільш відомі з них – це :https://scienceforukraine.eu та https://uglobal.university/

                 Після завершення доповідей викладачі кафедри взяли активну участь в обговоренні тематики методичного семінару. Наперекір складній ситуації в Україні, наше головне завдання – продовжувати освітній процес, та реформувати систему освіти відповідно до нових викликів.