Круглий стіл «Публічне управління в умовах викликів та загроз»

12.10.2023 | 19:30

12 жовтня 2023 року кафедра економіки та публічного управління Факультету управління фінансами і бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка спільно зі студентським науковим гуртком «Управлінець» організували круглий стіл «Публічне управління в умовах викликів та загроз».

Метою заходу стало обговорення актуальних проблем публічного управління в контексті сучасних викликів та загроз, а також пошук шляхів їх вирішення.

Участь у круглому столі взяли викладачі кафедри економіки та публічного управління, студенти магістратури та бакалаврату спеціальності «Публічне управління та адміністрування» та члени студентського наукового гуртка «Управлінець».

Під час роботи круглого столу було заслухано та обговорено такі доповіді:

  • Бандура Анастасія Ярославівна Регулювання органами публічної влади процесів індоктринації та дезінформації. Науковий керівник: к.е.н. Табачук А.Я
  • Козловець Анна Валентинівна Діяльність органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану. Науковий керівник: д.е.н., професор Возняк Г.В.
  • Лащук Віктор Андрійович Виклики для публічних управлінців в умовах кризи. Науковий керівник: д.е.н., професор Возняк Г.В
  • Єременко Василь Віталійович Розробка системи безпеки у публічному управлінні та адмініструванні. Науковий керівник: д.е.н., професор Возняк Г.В.
  • Бегей Ангеліна Василівна. Роль освіти та навчання у підготовці кадрів для ефективного публічного управління в умовах загроз. Науковий керівник: д.е.н., професор Возняк Г.В..
  • Южека Роман Сергійович. Державне управління як складова публічного адміністрування. Науковий керівник: д.е.н., професор Капленко Г.В..
  • Юсковець Ірина Михайлівна. Головні проблеми в кадровій політиці держави на сучасному етапі розвитку України та шляхи їх вирішення. Науковий керівник: к.е.н., доцент Пак Н.Т

Круглий стіл став платформою для конструктивного діалогу між науковцями, практиками та студентами, а також сприяв пошуку нових ідей та підходів до вирішення актуальних проблем публічного управління.

Запрошуємо всіх до участі в наступних наукових заходах кафедри економіки та публічного управління!