Круглий стіл «Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання».

23.05.2016 | 10:26

З нагоди Всеукраїнського Фестивалю науки-2016 кафедрою обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу 19 травня було проведено круглий стіл на тему: «Удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю як інформаційного забезпечення управління суб’єктами господарювання». Метою проведення заходу стало обговорення сучасних тенденцій та перспектив розвитку обліку, державного та внутрішнього контролю, а також аналізу та управління діяльністю установ, підприємств та організацій бізнесу і державної форми власності в Україні.

У круглому столі взяли участь студенти 2-4 курсів факультету, аспіранти та професорсько-викладацький колектив кафедри.

З привітальним словом до учасників круглого столу звернувся завідувач кафедри професор Є. М. Романів. Зокрема, він наголосив на необхідності удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю в спектрі стратегії економічного розвитку бізнесу в Україні та євроінтеграції, а також висловив своє бачення ключових напрямків та перспектив такого удосконалення.

Учасники заходу обговорювали стан і проблеми обліку, звітності, аналізу та контролю в державному і приватному секторах економіки, а також висловлювали пропозиції щодо удосконалення даної сфери в сучасних умовах ведення бізнесу та управління суб’єктами господарювання в Україні. Разом з цим проведення круглого столу було спрямовано і на сприяння підвищенню престижу бухгалтерської професії на сучасному етапі розвитку суспільства, особливо серед студентів та майбутніх абітурієнтів.

Загалом під час круглого столу студенти та аспіранти представили 15 наукових доповідей, в яких піднімалися такі актуальні питання як: зміни у податковому законодавстві та їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання, перспективи розвитку державного фінансового аудиту та реформування системи державного фінансового контролю в Україні, доцільність та напрямки впровадження внутрішнього аудиту, облік основних засобів, грошових коштів в умовах повної автоматизації структур підприємницької діяльності, роль обліково-аналітичного та інформаційного забезпечення в управлінні підприємством, установою чи організацією, сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці і шляхи їх вирішення, проблеми оптимізації та управління дебіторською заборгованістю вітчизняних підприємств, удосконалення контролю системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності суб’єктів господарювання, необхідність впровадження міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для забезпечення інформаційного взаєморозуміння у бізнесі та інші.

За результатами круглого столу його учасники дійшли висновку про доцільність удосконалення системи бухгалтерського обліку, аналізу і контролю з огляду на сучасні політичні та економічні трансформації, а також про необхідність розвитку бухгалтерської професії та подальшої підготовки випусковою кафедрою обліку і аудиту висококваліфікованих облікових працівників в тісній співпраці з органами державної аудиторської служби (державної фінансової інспекції), аудиторськими фірмами, експертними та бюджетними установами, органами місцевої влади та самоврядування, практикуючими бухгалтерами, іншими приватними і комерційними структурами, а також науковими установами і спеціалізованими засобами масової інформації. Така співпраця забезпечить набуття студентами фахових навичок та закріплення теоретичних знань на відповідних базах практики, а в подальшому стане основою для їх працевлаштування.

DSC_2741 image-03510f4ff5cedb1189c89c9193c81faa267cbc5d927844c2a2e08f3f9c41b353-V IMG_1640 DSC_2835