Гостьова лекція заступника директора Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Вадима Табакери на тему «Управління регіональним розвитком: стратегії, програми, проєкти»

10.10.2023 | 18:07

10 жовтня 2023 року студенти освітніх програм (спеціальність «Публічне управління та адміністрування»)  кафедри економіки та публічного управління спільно з викладачами мали можливість послухати гостьову лекцію заступника директора Департаменту економічної політики Львівської обласної військової адміністрації Вадима Табакери на тему «Управління регіональним розвитком: стратегії, програми, проєкти».

Найперше доповідач зробив пояснення основних понять (стратегії, програми та проекти). Проект – це гроші на конкретну проблему, яка має бюджет і ряд заходів, кошторис, роботи. Програма – це сукупність цих проектів. Стратегія – всі ці програми, які реалізуються задля більш загальної мети.

На даний момент Україна знаходиться на порозі кардинальних змін, в постійному пошуку нових ідей для розвитку та підняття економіки в умовах воєнного стану та ініціативи з її сталого зростання. Найбільш перспективними та конкурентоспроможними компонентами економіки України є інфраструктура, навички робочої сили, розмір ринку та інноваційна спроможність.

До конкурентних переваг України належать: вигідне географічне розташування країни (вихід до моря, рекреація, родючі ґрунти) та запаси природних ресурсів; потужна матеріально-технічна та наукова база, кваліфіковані трудові ресурси.

Було підкреслено, що на рубежі XX – XXI століття тенденцією розвитку світової економіки є процес глобалізації, що призводить до конкурентної боротьби країн між собою. А тому, з цього боку, Україна повинна застосовувати комплекс дій для підвищення своєї спроможності конкурувати з розвиненими країнами світу. Це дасть можливість збільшити свою участь в регулюванні зовнішньоекономічної діяльності та встановити чіткі напрямки розвитку національної економіки. Діяльність та участь органів державної влади та органів місцевого самоврядування у виробленні та реалізації енергетичної політики в Україні на сучасному етапі набуває абсолютно нової якості.

Цікавим для студентів був аналіз доповідача про т.з. «Демографічну піраміду в Україні». Так, ми маємо значну асиметрію з точки зору перевищення норм населення старшого віку, зменшення чисельності дітей (зокрема новонароджених), скорочення частки чоловіків працездатного віку через загибель на фронті, скорочення жінок молодого віку через міграцію.

Особливої уваги було приділено аналізу діяльності громад та реформи децентралізації. Так, спроможність громади залежить від кількості людей, які там проживають, а також якісного складу.

Наведено в приклад Японію, яка на сьогоднішній день має такі конкурентні переваги: хороший людський капітал, інноваційний характер економіки; економічні свободи, інновації, розвинута соціальна інфраструктура.

Сьогоднішня глобальна економіка характеризується тим, що зараз все більше людей переїжджає із сіл до міст. В 20 мегаполісах проживатиме третина населення землі. Слід зауважити, що в умовах урбанізації існує більше робітничих можливостей.

Говорили також і про слабкі сторони нашої держави: корупція, неефективність законодавства, НБУ не завжди може ефективно контролювати інфляцію, від чого є різкі перепади; нестабільність банківської системи; трудова міграція, відтік кваліфікованих кадрів.

Особливості побудови нових стратегій, які підвищуватимуть конкурентоздатність як України в цілому, так і конкретних її областей повинні включати такі необхідні кроки: скорочення видатків в державному секторі, які є нетипові для ринкової економіки, створювати належні умови для розвитку бізнесу, виготовляти продукцію з високою доданою вартістю, розвивати на переробну промисловість, підвищувати кваліфікацію працівників, досягнути підвищення продуктивності праці, пропагувати освіту впродовж життя.

На питання студентів щодо того, як Україні вдалось вистояти економічно у перший рік війни, п. Вадим відповів, що окрім потужного зовнішнього фінансування, самі ж українці підтримали власну економіку споживанням.

Тому держава, у свою чергу, покликана сприяти всіляко споживачам, зокрема через різного роду стратегії, проекти та програми (сфері охорони здоров’я, реформування медицини, реформи освіти, децентралізації влади, діджиталізації та ін.)

У ЛОВА також прийнято відповідні програми та проекти, зокрема «ЄОселя», Програма сприяння інноваційному та науково-технологічному розвитку у Львівській області на 2021-2025 роки (програма орієнтована на стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю).

Це та багато інших важливих питань ми  обговорили на гостьовій лекції. Наприкінці відбулось обговорення підсумків доповіді, а також планування майбутньої співпраці між департаментом економічної політики ЛОВА та кафедрою економіки та публічного управління ЛНУ ім. Івана Франка.

Все буде Україна!