Ділова гра на тему «Планування та організація праці на підприємстві»

29.11.2015 | 18:31

   26 листопада 2015 року на кафедрі економіки та менеджменту відбулося відкрите семінарське заняття з дисципліни «Економіки праці та соціально – трудових відносин » у формі ділової гри на тему «Планування та організація праці на підприємстві».  Оскільки головним завданням вищої школи є підготовка озброєного системою знань зі спеціальності висококваліфікованого спеціаліста, у викладачів виникає необхідність застосовувати й реалізувати гнучкі технології, поєднуючи всі можливі форми діяльності. Орієнтація студента на майбутню професійну діяльність передбачає оволодіння ним знаннями, уміннями і навичками, які необхідні майбутньому економісту.

У зв’язку з тим викладач Комарницька Г.О. запропонувала студентам провести ділову гру, яка є, як свідчить аналіз досягнень сучасної педагогічної та психологічної науки, а також передовий досвід викладачів закладів вищої освіти, однією з інноваційних педагогічних технологій, за допомогою якої студентів можна залучати до творчої самостійної діяльності.
Ділова гра, імітуючи окрему ситуацію, дає змогу розв’язувати конкретно сформульовані завдання та проблеми, розробляти методи розв’язання проблем. Вона має жорстку структуру і правила, її головною функцією є вироблення навичок та вмінь діяти у нестандартних ситуаціях. Ділову гру використовують для засвоєння нового та закріплення старого матеріалу, вона дає можливість студентам зрозуміти і вивчити навчальний матеріал з різних позицій.
Мета проведеної гри — вироблення навичок швидкого репродукування нових, нестандартних ідей щодо вирішення проблем на підприємстві, в управлінні господарством, що можуть виникнуть під час несподіваних криз, складних нестандартних проблем, конфліктів, в умовах невизначеності.
Студенти поділились на 4 групи, кожна з якої вибрала для своєї команди капітана. Викладач роздав групам ситуаційні завдання, в яких були відображені нетипові проблеми на підприємствах, вибрав серед студентів експертів, які оцінювали роботу кожної з груп, вказували на їх помилки і разом з командами намагались знайти правильне їх вирішення.
Семінарське заняття пройшло активно, викликало цікаве обговорення та дискусії серед студентів. Доповіді капітанів викликали жвавий інтерес у присутніх. Студенти показали свою обізнаність та креативність у вирішенні проблем, які були поставлені в ситуаційних завданнях, знайшли нестандартні вирішення проблем і обґрунтували шляхи їх вирішення.
До обговорення ситуаційної вправи протягом заняття долучалися присутні викладачі: проф. Карпінський Б.А., доц. Бобко Л.О., доц. Дубик В.Я., доц. Капленко Г.В., доц. Маліновська О.Я., доц. Пак Н.Т., доц. Герасименко О.В., доц. Завальницька Н.Б., ст. викл. Григор’єва М.І , ст. викл. Осідач О.Б., старший лаборант Гасюк Р.В.Презентация1