Cекційне засідання кафедри економіки та публічного управління в рамках Звітної конференції

06.02.2020 | 04:26

3 лютого 2020 року в рамках проведення звітної конференції на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ імені Івана Франка о 13:30 відбулось секційне засідання кафедри економіки та публічного управління (підсекція «Європейський вимір публічного адміністрування»). На секційному засіданні, яким керувала в.о. завідувача кафедри економіки та публічного управління доцент Г.В. Капленко, були присутніми, як викладачі кафедри, так і аспіранти. Питання, які обговорювалися в ході роботи, були надзвичайно актуальними та дискусійними.

 Під час заходу обговорювались такі науково-практичні доповіді:

 1. Наукова робота кафедри економіки та публічного управління: підсумки та перспективи. Доц. Капленко Г.В.
 2. Зміна поведінки економічних суб’єктів в умовах діджиталізації: український контекст. Доц. Стасишин А.В.
 3. Управління структурною політикою України в умовах глобалізації та європейської інтеграції Доц. Гупало О.Г.
 4. Публічне управління процесами реформування пенсійних систем в Україні та ЄС. Доц. Зеленко В.А.
 5. Реформування місцевого самоврядування в Україні. Доц. Пак Н.Т.
 6. Соціальна домінанта в управлінні бізнес-процесами: європейський досвід та українські реалії. Доц. Пасінович І.І.
 7. Управління зовнішньоторговельною діяльністю України в умовах євроінтеграції. Доц. Пікулик О.І.
 8. Управління бюджетними процесами як важлива складова розвитку публічних фінансів: європейський досвід. Доц. Пелехатий А.О.
 9. Роль публічного адміністрування у процесі екологізації економічних систем. Доц. Табачук А.
 10. Цифрова економка: тенденції та перспективи. Асп. Ситник Н.В.
 11. Співпраця України та Євросоюзу в контексті розвитку електронного урядування. Асп. Береза С.Я.

Обговорення вищевказаних проблем супроводжувалось жвавими дискусіями. В загальному, проведення заходу призвело до обміну досвідом між викладачами та аспірантами кафедри, що в перспективі сприятиме посиленню наукової співпраці, проведенню міждисциплінарних досліджень, планування нових дисциплін вільного вибору студентів і ін.

Подальших плідних дискусій та творчого натхнення!