Бакалавр_072 Фінансовий менеджмент

Управління та адміністрування (Фінанси, банківська справа та страхування) 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітня програма: Фінансовий менеджмент

 

Освітня програма 2022 р.