Науково-методичний семінар кафедри цифрової економіки та бізнес аналітики на тему «Аналіз освітньої пропозиції ЗВО України щодо підготовки фахівців за спеціальністю 051 «Економіка»: виклики, досягнення, перспективи реформування під час війни»

21 листопада 2023 р. проведено науково-методичний семінар кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка на тему: «Аналіз освітньої пропозиції ЗВО України щодо підготовки фахівців за спеціальністю 051 «Економіка»: виклики, досягнення, перспективи реформування під час війни».

У рамках семінару професор Ірина ШЕВЧУК, гарант освітньої програми «Інформаційні технології в бізнесі» спеціальності 051 «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти, представила результати аналізу відповідності ОПП «Інформаційні технології в бізнесі» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, які реалізуються в ЛНУ імені Івана Франка, вимогам галузевих Стандартів вищої освіти. За результатами опрацювання матеріалів сайту «Єдина державна електронна база з питань освіти» (https://vstup.edbo.gov.ua/) поділилася результатами вивчення освітньої пропозиції закладів вищої освіти України щодо підготовки фахівців за спеціальністю 051 «Економіка»  (бакалавр – 450-ть пропозицій у 150-и ЗВО, магістр – 474-и пропозиції у 136-и ЗВО). Зокрема, звернула увагу на ОПП «Економіка підприємств ІТ-бізнесу» (для ОС «бакалавр») у Державному університеті інформаційно-комунікаційних технологій, ОПП «Цифрова та інформаційна економіка» (для ОС «бакалавр») у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара, ОПП «Інформаційна економіка» (для ОС «бакалавр») у Запорізькому національному університету,  ОПП «Smart-економіка» (для ОС «бакалавр») у Київському національному університеті технологій та дизайну, ОПП «Економіка і великі дані» (для ОС «бакалавр») у ПУ «Університет «Київська школа економіки», ОПП «Інформаційні технології та моделювання в економіці» (для ОС «бакалавр») в Українському державному університеті науки і технологій, ОПП «Економіка підприємства та цифрові технології в економічних процесах» (для ОС «бакалавр») у Черкаському державному технологічному університеті,  ОПП «Бізнес-аналітика та великі дані» (для ОС «магістр») у ЗВО «Міжнародний університет фінансів», ОПП «Smart-економіка та соціологія ризиків» (для ОС «магістр») у ПЗВО «Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія», ОПП «Інформаційні технології та моделювання в економіці» (для ОС «магістр») у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. А також озвучила інформацію щодо популярності даних ОПП серед абітурієнтів, відповідності чинним Стандартам. Водночас, кожна із розглянутих програм має свою оригінальність та змістове наповнення, яке визначається особливостями й предметними цілями самого ЗВО та потреб регіональних ринків праці.

Крім того, було заслухано методичну доповідь Оксани ВАСЬКІВ на тему «Війна та освіта в Україні», у рамках якої викладачами кафедри було обговорено наступні питання:

  • критичні виклики у вищій освіті;
  • втрати системи вищої освіти через війну;
  • вища освіта в умовах війни очима студентів;
  • психоемоційний стан;
  • пріоритети України у сфері освіти.

Особливу увагу приділено результатам опитування «Вища освіта в умовах війни очима студентів», проведеного Info Sapiens на замовлення Школи політичної аналітики НаУКМА за фінансової підтримки Представництва «Фонду Фрідріха Науманна за Свободу» в Україні. Польовий етап тривав протягом червня-липня 2022 р. Метод опитування – Computer Assisted Web Interviewing (онлайн-опитування). Цільовою аудиторією опитування були студенти, які продовжують навчатися в університетах або станом на 24.02.2022 року були студентами таких закладів, незалежно від їхнього статусу на момент опитування. Загальна вибірка опитування склала 12019 осіб з 30-ти ЗВО. У вибірці представлені усі регіони України (окрім окупованих територій), пропорційне наповнення по університетах.

Питання в опитувальнику були сформовані таким чином, щоб отримати відповіді стосовно того чи:

  • бачить студентська молодь сенс в отриманні освіти під час війни;
  • психологічна напруга впливає на здатність навчатись і яким чином;
  • критичні зміни відбулись в закладах вищої освіти після 24 лютого;
  • вірять українські студенти в покращення системи вищої освіти після завершення війни;
  • відкритість європейських країн і університетів може спричинити “відтік мізків” з України.

Виявлені тренди у вподобаннях абітурієнтів та розвитку ОПП інших ЗВО, зміни в системі вищої освіти України та бачення професорсько-викладацького складу кафедри щодо стану й перспектив розвитку спеціальності 051 «Економіка» в складних умовах сьогодення будуть враховані в процесі оновлення ОПП «Інформаційні технології в бізнесі» для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.