СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ З ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

11.02.2019 | 11:54

7 лютого 2019 р. кафедрою економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу було проведено секційне засідання у рамках Звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2018 рік, в якому взяли участь працівники та аспіранти кафедри. Учасники конференції обговорили ряд актуальних питань щодо засад формування та реалізації державної політики та запровадження відповідних моделей публічного управління, а також перспектив розвитку публічного управління та адміністрування.

Доповіді супроводжувалися жвавими дискусіями. В процесі обговорень учасники конференції визначилися із тематикою можливих наступних спільних наукових досліджень.

  

Тематика доповідей Підсекції публічного управління та менеджменту

Керівник підсекції – доц. Комарницька Г.О.

Секретар підсекції – доц. Герасименко О.В.

 1. Про результати наукової роботи на кафедрі економіки та менеджменту у 2018 р. і напрями на 2019 р. Доц. Комарницька Г.О.
 1. Концептуальні засади реформування державного управління і місцевого самоврядування. Доц. Бобко Л.О.
 2. Управління діяльністю суб’єктів підприємства: інноваційно-інвестиційний аспект. Проф. Васьківська К.В.
 3. Засоби програмно-цільового управління в активізації соціально-економічного потенціалу прикордонних територій держави. Асп. Гасюк Р.В.
 1. Вплив реформування публічного управління на вектори державної інвестиційної політики. Доц. Герасименко О.В.
 2. Управління інноваційним потенціалом підприємства. Асп. Іськевич П.В.
 3. Механізми впровадження споживчої політики у контексті розвитку громадянського суспільства в Україні. Доц. Капленко Г.В.
 4. Податкова домінанта інвестиційного зростання в умовах формування державотворчого патріотизму нації. Проф. Карпінський Б.А.
 5. Використання сторітелінгу як інструмента управління персоналом у системі державної влади. Доц. Маліновська О.Я.
 1. Територіальна громада – основний елемент місцевого самоврядування.  Доц. Пак Н.Т.
 2. Децентралізація управлінських повноважень у контексті

адміністративно-територіальної реформи. Докторант Пелехатий А.О.

 1. Програмне забезпечення сталого розвитку економіки в умовах зміни владних повноважень. Асп. Шевців А.Б.