Tax literacy

Type: For the student's choice

Department: department of accounting, analysis and control

Curriculum

SemesterCreditsReporting
33Setoff

Lectures

SemesterAmount of hoursLecturerGroup(s)
316Associate Professor YAREMA Y. R.

Practical

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
316Associate Professor YAREMA Y. R.

Recommended Literature

 1. Ватуля І.Д. Податки, збори і платежі. К.: ЦУЛ, 2011. 325 с.
 2. Власюк Н.І. Податкова система згідно Податкового кодекса України. К.: Кондор, 2012. 428 с.
 3. Гавриленко Н.В. Податкова система: посіб. К.: Кондор, 2010. 328 с.
 4. Дроб’язко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. пос. К.: Кондор, 2012. 416 с.
 5. Іванов Ю.В. Податкова система: підручник. К.: Атика, 2009. 920 с.
 6. Лютий І.О. Податкова система: Навч. пос. рек. МОНУ. К.:ЦУЛ, 2009. 456 с.
 7. Митний кодекс України. URL: rada.gov.ua
 8. Онисько С.М. Податкова система: підр. [4-те вид. випр. і доп. ]. Львів: «Магнолія – 2006», 2009. 336 с.
 9. Панчук А.В. Податкова система України. К.: ТОВ «Кондор», 2012. 106 с.
 10. Податковий кодекс України від 2.12.2010р. №2755-ІV. URL: rada.gov.ua
 11. Пригива Н.Ю. Податкове право: навч. посібн. К. : ЦУЛ, 2010. 368 с.
 12. Сідельникова Л. П. Оподаткування суб’єктів підприємництва: навч. посіб. К.: ТОВ «Кондор», 2013. 424 с.
 13. Сідельникова Л. П. Податкова система: навч. посіб. К.: ТОВ «Кондор», 2012. 642 с.
 14. Фрадинський О.Н. Основи оподаткування: посібн. К.: Кондор, 2010. 340 с.
 15. Ярема Б.П., Маринець В.П., Савчук Н.В., Ярема Я.Р., Шевчук О.М., Буряк О.П., Филипів Р.С. Податковий менеджмент. Підручник. Львів: “Магнолія 2006”. 2013. 352 с.
 16. Стасишин А.В., Ярема Я.Р., Ситник Н.С., Романів Є.М. Податкова система : навчальний посібник. Львів : Магнолія 2006. 2020. 400 с.
 17. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2010 р. №50—51.
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 №236 “Про Державну фіскальну службу України”
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. №160 “Про утворення Державної фіскальної служби”
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №311 “Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”
 21. Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.14 № 1130 “Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість”
 22. Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №14 “Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку”
 23. Наказ Міністерства фінансів України від 06.2017  № 568 “Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) та Порядку її оформлення і видачі”
 24. Наказ Міністерства фінансів України від 08.2015  № 714 “Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів”
 25. Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588 “Порядок обліку платників податків і зборів”

Curriculum

Download curriculum

Силабус:

Завантажити силабус