Податкова грамотність

Тип: На вибір студента

Кафедра: обліку, аналізу і контролю

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316доцент ЯРЕМА Я. Р.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316доцент ЯРЕМА Я. Р.

Рекомендована література

 1. Ватуля І.Д. Податки, збори і платежі. К.: ЦУЛ, 2011. 325 с.
 2. Власюк Н.І. Податкова система згідно Податкового кодекса України. К.: Кондор, 2012. 428 с.
 3. Гавриленко Н.В. Податкова система: посіб. К.: Кондор, 2010. 328 с.
 4. Дроб’язко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. пос. К.: Кондор, 2012. 416 с.
 5. Іванов Ю.В. Податкова система: підручник. К.: Атика, 2009. 920 с.
 6. Лютий І.О. Податкова система: Навч. пос. рек. МОНУ. К.:ЦУЛ, 2009. 456 с.
 7. Митний кодекс України. URL: rada.gov.ua
 8. Онисько С.М. Податкова система: підр. [4-те вид. випр. і доп. ]. Львів: «Магнолія – 2006», 2009. 336 с.
 9. Панчук А.В. Податкова система України. К.: ТОВ «Кондор», 2012. 106 с.
 10. Податковий кодекс України від 2.12.2010р. №2755-ІV. URL: rada.gov.ua
 11. Пригива Н.Ю. Податкове право: навч. посібн. К. : ЦУЛ, 2010. 368 с.
 12. Сідельникова Л. П. Оподаткування суб’єктів підприємництва: навч. посіб. К.: ТОВ «Кондор», 2013. 424 с.
 13. Сідельникова Л. П. Податкова система: навч. посіб. К.: ТОВ «Кондор», 2012. 642 с.
 14. Фрадинський О.Н. Основи оподаткування: посібн. К.: Кондор, 2010. 340 с.
 15. Ярема Б.П., Маринець В.П., Савчук Н.В., Ярема Я.Р., Шевчук О.М., Буряк О.П., Филипів Р.С. Податковий менеджмент. Підручник. Львів: “Магнолія 2006”. 2013. 352 с.
 16. Стасишин А.В., Ярема Я.Р., Ситник Н.С., Романів Є.М. Податкова система : навчальний посібник. Львів : Магнолія 2006. 2020. 400 с.
 17. Бюджетний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2010 р. №50—51.
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 №236 “Про Державну фіскальну службу України”
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. №160 “Про утворення Державної фіскальної служби”
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №311 “Про утворення територіальних органів Державної фіскальної служби та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України”
 21. Наказ Міністерства фінансів України від 14.11.14 № 1130 “Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість”
 22. Наказ Міністерства фінансів України від 23.01.2015 №14 “Про затвердження форми декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку”
 23. Наказ Міністерства фінансів України від 06.2017  № 568 “Про затвердження форми довідки про подану декларацію про майновий стан і доходи (про сплату або відсутність податкових зобов’язань) та Порядку її оформлення і видачі”
 24. Наказ Міністерства фінансів України від 08.2015  № 714 “Про затвердження форми Квитанції про прийняття податків і зборів”
 25. Наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1588 “Порядок обліку платників податків і зборів”

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус