Taxation in business

Type: For the student's choice

Department: department of financial management

Laboratory works

SemesterAmount of hoursGroupTeacher(s)
1

Course description

За роки незалежності України, була зроблена велика робота з розвитку і вдосконалення системи оподаткування суб’єктів господарювання. Це стосується як інститутів, відповідальних за обчислення, стягнення і розподіл податків, так і нормативно-правової бази оподаткування. Протягом цього періоду прийнято десятки законів, видано тисячі нормативних актів, листів, роз’яснень.

Незважаючи на відносну замкнутість податкової системи на фіскальних функціях, її функціонування як мінімум не повинно перешкоджати економічному розвитку. Саме в цьому питанні стосовно специфічних умов трансформації планової економіки, основаної на великих промислових підприємствах, до змішаної, що використовує ринковий координаційний механізм, ще треба знайти збалансовані рішення. Вони повинні базуватися на таких наукових принципах, що враховують як потреби суб’єктів оподаткування в нових умовах господарювання, так і внутрішню логіку розвитку самої податкової системи.

Вивчення основних тем дисципліни “Оподаткування в бізнесі” дозволить студентам отримати базові знання у сфері оподаткування різних видів економічної діяльності суб’єктів господарської діяльності; зрозуміти концептуальні засади загальної системи та спеціальних режимів оподаткування; використати на практиці набуті знання з питань оподаткування.

Recommended Literature

Робоча програма (денна форма, магістр)

Робоча програма (денна форма, спеціаліст)

Робоча програма (заочна форма, спеціаліст)

Робоча програма (заочна форма, магістр)

Curriculum

Download curriculum