Discussion with masters of educational programs “Public Administration and Business Management” and “Personnel Management in Public Authorities and Business Structures”

03.04.2021 | 10:08

Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства.

02.04.2021 року гаранти освітніх програм (доц., д.е.н Комарницька Г.О., доц., д.е.н. Капленко Г.В.) та члени груп забезпечення освітніх програм (декан факультету доц., к.е.н. Стасишин А.В., проф., д.е.н. Карпінський Б.А., доц., к.е.н. Герасименко О.В., доц., к.е.н. Зеленко В.А., доц., к.е.н. Пак Н.Т., доц., к.е.н. Пікулик О.І., к.н.держ.управл. Решота О.А.)  провели обговорення зі здобувачами другого рівня вищої освіти «магістр» освітніх програм «Публічне адміністрування та управління бізнесом» і «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.

Зустріч відбулася у дистанційному форматі на платформі Microsoft Teams. В ній прийняли участь  здобувачі вищої освіти денної та заочної форми навчання.

Під час зустрічі гаранти програм (доц. Капленко Г.В., доц. Комарницька Г.О.) розповіли про особливості освітніх програм, зміни, що планується впровадити у новому навчальному році, перспективи подальшого розвитку освітніх програм. З іншого боку, здобувачі вищої освіти (Кобець К., Пфістер Д., Гайдукова Я., Богуцька Р, Притолюк Н., Мищишин Х.) поділилися своїми враженнями від навчання на освітніх програмах, якістю викладання освітніх компонент на освітніх програмах, відзначили позитивні та негативні сторони у дистанційному навчанні, розказали, що можна було б покращити у методах проведення аудиторних занять.

Впродовж зустрічі відбулася цікава та конструктивна бесіда, результати якої обов’язково відобразяться на подальшому розвитку освітніх програм «Управління персоналом в органах публічної влади та бізнес-структурах» і «Публічне адміністрування та управління бізнесом» спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування.