Видання

Наукові видання 2019 року:


Фінанси об’єднаних територіальних громад: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А. В., Ватаманюк-Зелінська У.З.,  Західна О. Р. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 533 с.

Фінанси зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А. В., Дубик В.Я., Голинський Ю.О. та ін.]; за ред Н. С Ситник. – Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. – 460с.

Фінанси бізнесу: навчальний посібник / [Ситник Н.С., Стасишин А. В., Попович Д.В., Сич О.А. та ін.]; за ред Н. С Ситник ­- Львів. Видавництво «Апріорі», 2019. – 432с.

Сучасна парадигма публічного управління. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів) / за наук. ред. к.е.н., доц. Стасишина А.В. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 616 с.

Фінанси, митна та податкова справа: збірник наукових праць студентів. Випуск 3 / ред. кол. : Н.С.Ситник, Я.Р. Ярема, У.З. Ватаманюк-Зелінська, Л.О.Петик , О.А. Сич,  О.Р. Західна, Ю.О. Голинський  (відп. ред. Н.С.Ситник). Львів : ЛНУ, 2019. – 314 с.

Круглякова В.В. Інноваційний потенціал суб’єктів господарювання харчової промисловості України: монографія / В. Круглякова, З. Юринець. – Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 132 с.

Васьківська К.В., Децик О.І. Інвестиційна діяльність суб’єктів підприємництва в системі бізнес-адміністрування: монографія / За заг. ред. К. В. Васьківської. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 192 с.

Шевчук І.Б. Інформаційні технології в регіональній економіці: теорія і практика впровадження та використання. Монографія / І.Б. Шевчук. – Львів: Видавництво ННВК «АТБ», 2018. – 448 с.

Пелехатий А.О. Бюджетна політика у забезпеченні розвитку територій: концептуальні домінанти та напрями модернізації: монографія / А.О. Пелехатий. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 386 с.

Карпінський Б.А., Васильків І.М., Максимук О.В., Шкулка С.К. Вступ до економетрики. Навчальний посібник. 2-ге вид. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2019. – 292 с.

Економіка у європейській інтеграції: навчальний посібник / В. А. Зеленко, О. Г. Гупало, А. В. Стасишин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 464

Публічне управління: навчальний посібник / А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін. / за заг ред. А.В. Стасишина. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – 460 с.

 

Наукові видання 2018 року: