Міжнародна співпраця

Співпраця із зарубіжними науковими установами

 • Міжнародна школа бізнесу (Болгарія);
 • Факультет організаційних досліджень у Новомісті (Словенія);
 • Університет Спліта (Хорватія);
 • Університет Матея Бела (Словаччина);
 • Національний університет Луї (Польща);
 • Політехніка Лодзька (Польща)
 • Шяуляйський університет (Литва).
 • Жешівський університет (Польща).
 • Державна вища технічно-економічна школа в Ярославі (Польща).
 • Католицький університет Любельського імені Івана Павла ІІ (Польща)

Наукові стажування та відрядження

 • Доц. Решота О.А. пройшла міжнародне науково-педагогічне стажування з державного управління «Професійний розвиток та педагогічна майстерність викладачів з державного управління», – 28 лютого 2020 року, м. Загреб, Республіка Хорватія.
 • Проф. Ватаманюк-Зелінської У.З. пройшла наукове стажування у ТМ “CLM Consulting” – листопад 2019 р. м. Варшава, Польща.
 • Доц. Сич О.А. пройшла стажування у Шауляйському університеті за програмою міжнародної академічної мобільності Еразмус+ – листопад 2019 р., м. Шауляй, Литва.
 • Доц. Старух А.І. пройшла науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» – 20.06.2020р.-07.08.2020 р., м. Рига, Латвія.
 • Доц. Шевчук І.Б. пройшла онлайн-стажування «Нові та інноваційні методи викладання» в Економічному Університеті – 14.09.2020р. – 09.10.2020р., м. Краків, Польща.
 • К.е.н., доц. Сич. О.А. – наукове стажування (квітень 2019 р.) в Шяуляйському університеті (м. Шяуляй, Литва).
 • Д.е.н., доц. Ярема Я.Р. – наукове стажування (лютий 2019 р.) в Жешівському університеті (Республіка Польща).
 • К.е.н., доц. Герасименко, к.е.н., доц. Шпарик Х.В. – наукове стажування (12.02.2018 р. – 16.02.2018 р.) в університеті Париж ХІІ Валь-де-Марн (Франція)
 • К.е.н., доц. Пасінович І.І. – наукове стажування (18.02.2018 р. – 24.02.2018 р.) в Жешівському університеті (Республіка Польща).
 • К.е.н., доцент Пасінович І.І. – наукове стажування (квітень 2017 р.) в Державній вищій технічно-економічній школі ім. Броніслава Маркевича (м. Ярослав, Польща).
 • К.е.н., доц. Голинський Ю.О. – наукове стажування (23.04.2017 р. – 30.04-2017 р.) в Шяуляйському університеті (м. Шяуляй, Литва).
 • К.е.н., доц., в.о. зав. кафедри економіки та менеджменту Комарницька Г.О. – наукове стажування (травень 2017 р.) у Вищій Школі Економіки (м. Білосток, Польща).