Міжнародне співробітництво

     Основна мета діяльності факультету управління фінансами та бізнесу у сфері міжнародної співпраці – інтеграція у сучасний єдиний європейський освітній простір, формування образу сучасного освітнього закладу європейського рівня, що здійснює високоякісну підготовку студентів за економічними спеціальностями.
Міжнародна діяльність здійснюється за такими напрямками:

   • участь у міжнародних конкурсах, що проводяться різними фондами з метою одержання грантів;
   •  обмін інформацією про науково-методичні розробки, участь у конференціях, виставках, семінарах, спільні публікації тощо;
   • співробітництво з закордонними ВНЗ, в тому числі обмін викладачами та студентами;
   •  виконання спільних міжнародних проектів.

Участь факультету в міжнародних наукових організаціях

Партнери факультету в міжнародній науковій мережі RENET

Міжнародний грант за програмою Жана Моне

Міжнародна академічна мобільність студентів та викладачів

Інформація про поточні та майбутні можливості міжнародної академічної мобільності

Викладання навчальних дисциплін англійською мовою