ЗНАННЄВА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКО-ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПАРАДИГМ В СИСТЕМІ ІНТЕГРАЦІЇ ОСВІТЯНСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ТА АКАДЕМІЧНОЇ НАУКИ

22.04.2021 | 15:17

Розвиток сучасного суспільства значно залежить від якості знань, які продукуються як в академічному, так і освітньому середовищі. Саме від розуміння внутрішньої основи фундаментальних знань про динамічність соціально-економічних змін, парадигми державотворчого патріотизму нації з їх активною реалізацією на різних управлінських рівнях можливо переводити потенційні можливості у реальну міць держави та добробут її громадян.

У цьому контексті стратегіологічний розвиток на кафедрі публічного адміністрування та управління бізнесом факультету управління фінансами та бізнесу отримали зусилля щодо  наукової проблематики виховання й формування державотворчого патріотизму нації, зміцнення її духовно-моральних якостей в умовах проведення кардинальних реформ. Одним із пріоритетних елементів такого виховання вже на рівні навчально-дослідницького середовища є конкретна участь освітян у підготовці висококваліфікованих кадрів для управлінської вертикалі, зокрема, через рецензування монографічних праць та роботу в спеціалізованих вчених радах. Так, доктор економічних наук, професор Карпінський Б.А. став одним з рецензентів монографії Гринчишин Ірини «Добробут територіальної громади: фінансове забезпечення в умовах нової парадигми регіонального розвитку» (380 с.). Доцільно зазначити, що в монографії системно розкрито еволюцію теорій суспільного добробуту, систематизовано найбільш актуальні наукові теорії, які становлять концептуальний управлінський базис регіональної політики, узагальнено наукові підходи до забезпечення добробуту територіальних громад. Виділено й детерміновано ознаки, функції та підходи до ідентифікації сутності територіальної громади, що дало змогу акцентувати на особливостях забезпечення її добробуту, зокрема, взаємній відповідальності самої територіальної громади та органів місцевого самоврядування. Запропоновано концепцію вдосконалення бюджетних механізмів забезпечення добробуту територіальних громад, в основу якої покладено такі пріоритетні напрями: формування організаційно-економічних та фінансових засад забезпечення добробуту територіальних громад, вдосконалення інструментарію бюджетних механізмів; стимулювання жителів територіальної громади до забезпечення добробуту; інтенсифікація місцевого економічного розвитку з врахуванням управлінських підходів.

Властиво дана монографічна праця стала фундаментом дисертаційного дослідження Гринчишин І.М. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, а сам захист відбувся 16 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 в ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», де професор Карпінський Б.А. входить в її склад.

Така знаннєва обізнаність та ефективність дозволяє вчасно реагувати на сучасні виклики в державі, науці, освіті, забезпечуючи тим формування й виховання студентів на нових управлінських концепціях.