Захист курсових робіт випускниками освітнього ступеня «бакалавр» ОП «Інформаційні технології в бізнесі»

13.04.2022 | 09:36

11 квітня 2022 року в online-форматі відбувся захист курсових робіт студентами IV курсу спеціальності 051 «Економіка» ОП «Інформаційні технології в бізнесі».

👩‍💼Комісія у складі завідувача кафедри цифрової економіки та бізнес-аналітики Ірини Шевчук, доцентів Юліанни Стадник та Анни Старух оцінила рівень сформованості загальних (ключових) і професійних компетенцій, набутих студентами у процесі опанування навчального матеріалу, та їх вмотивованість до постійного професійного самовдосконалення.

📋Результати захисту курсових робіт демонструють високий рівень підготовки студентів та плідну наукову співпрацю студентів і викладачів-керівників курсових робіт.

🏆Вітаємо здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з успішним захистом курсових робіт! Бажаємо подальших успіхів та звершень! Та найголовніше, ефективно застосовувати здобуті знання та вміння для відновлення економіки України не лише у період післявоєнної відбудови, а й для утвердження України як високорозвиненої держави в європейському і світовому просторі!!!