Міжнародне стажування викладачів кафедри економіки та публічного управління

18.04.2021 | 19:31

Становлення демократичної, правової, соціальної держави, проведення політичної, освітньої та інших реформ вимагають, щоб такі чинники, як компетентність, професіоналізм, інтелект, творчість відігравали провідну роль у діяльності учасників усіх сфер життя нашої держави.

Постійний еволюційний процес в освітньому просторі, зміни форм, методів та функцій діяльності викладача, втілення в практику державних, галузевих програм потребує перебудови системи вищої освіти в контексті вимог і можливостей XXI століття.

Від професійної кваліфікації викладачів залежить ефективність формування нового покоління фахівців. Сучасний педагог вищої школи має спрямовувати свою діяльність на формування наукового мислення, розвиток внутрішньої особистої потреби у постійному саморозвитку, самоосвіті протягом усього життя.

Серед основних шляхів вдосконалення професійної майстерності викладачів закладу вищої освіти є міжнародне стажування, оскільки зміст, програма та завдання його носять багатовекторний характер.

Доктор економічних наук, доцент кафедри економіки та публічного управління Капленко Галина та кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник Куліш Інна в період з 01.12.2020 р. – 26.02.2021 р. брали участь у міжнародному стажуванні.

Співорганізатори міжнародного стажування: International Scientific and Educational Platform “UPDATE” (Ukraine), All-Ukrainian Institute of Eurasian Studies and Oriental Studies (Ukraine), Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (Poland), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Poland), Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (Poland), Vysoká škola Dubnický technologický institute (Slovakia), Technical University of Košice (Slovakia).

Основна ідея стажування: засвоєння, оновлення та поглиблення спеціальних та професійних , науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетенцій. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню посадових обов’язків, розширення компетенції викладача. Мета стажування – консолідувати досвід науковців та практиків України та країн-членів Європейського Союзу, опрацювання теоретичних, наукових та практичних підходів до підвищення ефективності системи освіти. Дослідження проблем імплементації Угоди про асоціацію між Україною та державами-членами Європейського Союзу у професійному секторі кожного учасника.