Шпарик Христина Володимирівна

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Наукові інтереси: інституціоналізм; світова економіка; економіка країн, що розвиваються; міжнародні економічні відносини; економіка країн, що розвиваються і не мають виходу до моря.

Публікації

Навчальні посібники:

1. Глобальна економіка. Курс лекцій: навч. посіб. / за заг. ред. Гупала О.Г., Стасишина А.В. – 2-ге вид., доп. – Львів: СПОЛОМ, 2017. 316 с.

Статті:

1. Kyrylych K. Quo vadis? Interface between economic development and environmental sustainability in global perspective / Khrystyna Kyrylych. // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки: збірник наукових праць. – 2015. – Вип.28 (4). – С. 18–20.

2. Кирилич Х. Формування системи інституційного забезпечення країн, що не мають виходу до моря/ Х. Кирилин// Глобальні та національні проблеми економікию – 2015. – Вип. 4. – С. 30-40.

3. Kyrylych K. An Assessment of the Performance of Landlocked Developing Countries on Institutional Development / Khrystyna Kyrylych. // Handel wewnêtrzny. – 2014. – №4. – С. 144–157.

4. Кирилич Х. “Еволюція поняття “нерівномірності економічного розвитку світового господарства” в економічній літературі”/ Х. Кирилич/ Збірник наукових праць буковинського університету. – 2014. – Вип.10. – С. 195-202.

5. Кирилич Х. Концепційний вимір проблеми нерівномірності економічного розвитку світового господарства/ Х. Кирилич/ Вісн. Одеського Ун-ту, Сер. Економіка. – 2014. – Том 18. – Вип. 4/2. – С. 43-46.

6. Kyrylych Kh. Problem of uneven economic development of the world economy: essence and causes / Kyrylych Kh. // Intellectual economics. – – Vol. 7. –  No. 3(17). – p. 344–354.

7. Kraevska O. Ukraine and European Union: Chellenges to Integrate / Krayevska, Kh. Kyrylych, A. Syzenko// Ekonomisti. International Scientific-Analitical Jornal Tbilisi State University. – 2013 – Vol. 5.  – C. 6 – 18.

8. Кирилич Х. Еволюція поглядів на проблеми нерівномірності економічного розвитку світового господарства/ Х. Кирилич // Економічний аналіз. – Вип. 11. – 2012.- с. 253-25.

9. Кирилич Х. Еколого – економічні проблеми країн «Великої вісімки»/ Х. Кирилич// Вісн. Львів. Ун-ту, Сер «Міжнародні відносини». – Вип. 28. – 2012. – с. 217-22

Тези:

1. Ефективність інституційного механізму держави як основний фактор економічного розвитку.

2. Кирилич Х. Сучасна наукова парадигма нерівномірності економічного розвитку в контексті нової інституційної економіки  / Х. Кирилич. // Сучасні тенденції міжнарожних відносин: політика, економіка, право: зб. матеріалів IV щорічної міжнародної наук.-практ. конф., Львів, 16-17 квітня 2015 р. – Львів: DPI, 2015. – C. 346-348.

3. Кирилич Х. Вплив географічного положення країни як основний фактор економічного розвитку/ Перспективи сталого розвитку економіки: національний та регіональний аспекти/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпропетровськ, 3-4 квітня 2015 р.

4. Кирилич Х. Деякі сучасні тенденції економічного розвитку країн світу / Х. Кирилич. // Сучасні тенденції міжнарожних відносин: політика, економіка, право: зб. матеріалів IV щорічної міжнародної наук.-практ. конф., Львів, 15 лютого 2015 р. – Львів: DPI, 2015. – C. 298 – 301.

5. Кирилич Х. Щодо демографічних особливостей країн, що розвиваються/ Криза в Україні: загрози і виклики сучасному міжнародному порядку/ IV щорічна міжнародна науково-практична конференція: актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти, м. Львів 23-24 жовтня 2014 р.

6. Кирилич Х. Індекс глобальної конкурентноспроможності як інтегрований показник економічного добробуту країни/ Міжнародні відносини в умовах ХХІ ст.: сучасна теорія і практика/ Збірник матеріалів ІІІ щорічної Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів 11 лютого 2014 р.

7. Кирилич Х. Антиглобалістичні рухи як характерна риса процесу глобалізації/ Стратегія розвитку світової економіки в умовах глобалізації / Матеріали міжнародної наукоао-практичної конференції, м. Черкаси 27-28 грудня 2013 р.

8. Kyrylych Kh. Quo vadis? Interface between economic development and environmental sustainability in global perspective/ Ecological and Economic Problems of International Trade and Investment: Materials of the Second International Scientific Conference, Lviv, Ukraine, October 22-23, 2013/ Edited by Prof. Dr. Ihor Hrabynskyi. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2013. – Part I. – 82 p.

9. Кирилич Х. Нерівномірність економічного розвитку в контексті пост-колоніалізму: економічне співробітництво ЄС та країн АКТ/ Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності/ Міжнародна науково-практична конференція, м. Київ 22 – 23 листопада 2012 р.

10. Kyrylych Kh. Problem of uneven socio-economic development in the world economy: actuality and substance/ Актуальні проблеми міжнародних відносин: політичні, економічні, правові аспекти/ Зб. матеріалів ІІ Міжнародної (заочної) науково-практичної конференції, м. Львів, 19 вересня 2012 р.

11. Кирилич Х. Нерівномірність економічного розвитку у світовій економіці: уроки для України/ Х. Кирилич// Інтеграційні процеси та пріоритетні орієнтири розвитку економіки України: економіка, фінанси, право/ Зб. матеріалів ХV Міжнародної науково-практичної конференції: 27 квітня 2012 р. – К. :УДУФМТ, 2012.

12. Кирилич Х. Нерівномірність економічного розвитку країн світу як глобальна проблема сучасності/ Х. Кирилич// Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнар. наук-практ. конф. молодих учених та студентів, 17-18 лют. 2012р. :У 5 т. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2012.

13. Шпарик Х. В. Вплив культурних чинників на сучасні тенденції економічного розвитку країн світу: зб. тез наук. доп. Звітної наук. конф. Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік: Секція факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2–8 лютого 2018 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 55–57.

 

Біографія

Народилася 9 травня 1990 року у м. Львів, Україна.

У 2007 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на факультет міжнародних відносин. У 2010-2011 навчальних роках перебувала на навчанні у Вільнюському університеті (м. Вільнюс, Литва) на факультеті економіки. У 2012 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Фрнка з дипломом магістра з відзнакою за спеціальністю міжнародні економічні відносини та здобула кваліфікацію економіст-міжнародник, перекладач.

У 2012 році вступила на правничий факультет Інституту післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, який закінчила у 2014 році.

У 2012 році вступила до аспірантури Львівського національного університету імені Івана Франка на кафедру міжнародних економічних відносин. У 2012-2013 навчальних роках перебувала на навчанні в університеті імені Миколаса Ромеріса (Вільнюс, Литва) на факультеті фінансів та економіки. З травня по серпень 2014 року перебувала на стажуванні в Організації Об’єднаних Націй (Нью-Йорк, США) у офісі верховного представництва найменш розвинених країн світу, країн, що розвиваються та не мають виходу до моря, і малих острівних держав. З січня по квітень 2015 року перебувала на науковому стажуванні у університеті Альберти (м. Едмонтон, Канада) в Інституті українських студій.

У жовтні 2015 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Проблема нерівномірності економічного розвитку світового господарства”. У грудні 2015 року присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю світове господарство і міжнародні економічні відносини. З вересня 2016 року – викладач на кафедрі економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу.

Проекти

Участь у міжнародних проектах, школах, курсах тощо:

1. Літні курси німецької мови в інституті німецької мови (Відень, Австрія), липень 2003;2. Перша міжнародна школа Канзаського університету (Львів, Україна), червень 2005;

3. Друга міжнародна школа Канзаського університету (Львів, Україна), червень 2006;

4. Україно-австрійське літо (Львів, Україна), серпень 2007;

5. Студентська практика в Посольстві України в Австрії (Відень, Австрія), серпень 2010;

6. Міжнародний молодіжний європейський парламент (Батумі, Грузія), серпень 2011;

7. Літня школа Жана Моне (Рієка, Хорватія), липень 2013;

8. ХІІ молодіжна модель ООН (Одеса, Україна), листопад 2013;

9. Зимова школа університету Падова (Падова, Італія), лютий 2014;

10. Навчальні дні ЄС (Чернівці, Україна), грудень 2014;

11. Вільна школа економіки (Київ, Україна), липень 2015;

12. 4ий Київський молодіжний форум безпеки (Київ, Україна), березень 2016;

13. Львівська міська рада, Департамент інвестицій та міжнародних економічних відносин (Львів, Україна), березень 2016;

14. Лектор 14го міжнародного тижня університету Седлець (Седлець, Польща), травень 2016;

15. Лектор міжнародного тижня університету Париж XII Валь – де – Марн (Париж, Франція), лютий 2018.

 

Розклад