ПАСІНОВИЧ ІРИНА ІГОРІВНА

Посада: доцент кафедри економіки та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Є автором 35-х наукових праць, співавтором навчального посібника, двох колективних монографій.

Напрями наукових досліджень: фінансове планування та бюджетування; фінансові потоки на мікро- та макрорівні; структурна політика держави; фінансові аспекти економічного зростання.

Курси

Публікації

Основні публікації:

Біографія

Народилась у м. Львові. Вищу освіту здобула у Львівському державному університеті імені Івана Франка; навчалась на денній формі за спеціальністю «економіка підприємства», у 1997 році закінчила університет з відзнакою.

Після закінчення університету розпочала професійну діяльність як державний службовець на посаді економіста. З 1998 року працювала викладачем Львівського техніко-економічного коледжу, у 2000-2001 рр. − асистент на кафедрі менеджменту ЛНУ імені Івана Франка.

У 2009 р. захистила дисертацію в Інституті регіональних досліджень НАН України (тема дисертації − «Державне регулювання вищої освіти в умовах ринкових відносин»). У цьому ж році розпочала роботу на посаді доцента у Львівській державній фінансовій академії.  В 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів суб’єктів господарювання.

.

Розклад