Овчиннікова Тетяна Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

«Соціально-психологічні методи управління персоналом» за спеціальністю 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Публікації

• Історія економіки та економічної думки : [навч. посіб.] / В.В. Юкіш, Т.В. Овчиннікова. – Київ: «Хай-Тек Прес», 2010. – 480 с. – 30 д.а. – ISBN 978-966-2143-46-1.;
• Соціально-психологічні методи оптимізації аграрного менеджменту / В.В. Юкіш, Т.В. Овчиннікова // [монографія]. – Львів : “Сполом”, 2011. – 244 с.

Біографія

В 2003 р. закінчила Львівський державний аграрний університет з присвоєнням кваліфікації «менеджер-економіст» за спеціальністю «Менеджмент організацій».
У 2008 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Використання соціально-психологічних методів управління в сільськогосподарських підприємствах (за матеріалами Львівської області).
Професійну викладацьку діяльність розпочала з 2005 року на посаді викладача кафедри загальноекономічної та гуманітарної підготовки Інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті «Львівська політехніка».
З 2007 року по 2015 – доцент кафедри економічної теорії Львівської державної фінансової академії.
Атестат доцента кафедри економічної теорії отримала в липні 2011 р.
З 2011 р. – заступник завідувача кафедри із виховної роботи
З вересня 2015 року по даний час – доцент кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка; факультет управління фінансами та бізнесу.