ОСТАФІЙ – ТИЖАЙ МАР'ЯНА МИРОСЛАВІВНА

Наукові інтереси

Державна політика у сфері розвитку підприємництва, формування сприятливого бізнес-середовища для студентів, особливості адаптації гендерної політики в Україні, модель побудови заможної громади в умовах виходу з кризи

Публікації

1. Бюджетний механізм формування і використання фінансових ресурсів регіону [Текст] : [Монографія] / П.Ю. Буряк, С.Я. Бугіль, О.М. Піхоцька, Б.П. Ярема, Н.В. Савчук та ін. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – 368 с.
2. Фінансова безпека суб’єктів підприємництва в контексті економічної безпеки: [колективна Е45 монографія у 2т.] / Б.П.Ярема, М.М. Остафій – Дніпропетровськ, 2014. – Т.2. – C. 292 – 299.
3. Державна підтримка підприємництва – ефективний механізм впливу на економічні процеси в суспільстві / М.М.Остафій // Аналітичний журнал „Економіка.Фінанси.Право”. – 2014. – №6. – С.7-9.
4. Податкове стимулювання підприємницького середовища в Україні через призму економічних факторів / М.М Остафій. // Збірник наукових праць „Економічний аналіз” Тернопільський національний економічний університет; редкол., В.А.Дерій (голов.ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету „Економічна думка”, 2014. – Том 16. – №1. – С.219 – 223. – ISSN 1993-0259.
5. Державна підтримка підприємництва в контексті оцінки джерел фінансування / Б.П.Ярема, М.М. Остафій // Вісник Одеського національного університету. – Одеса, 2014. – Т.19.Випуск 2. – С.237 – 240.
6. Економічні парадигми розвитку підприємницького потенціалу регіону/ Б.П.Ярема, М.М Остафій. // Вісник Херсонського державного університету. – Херсон, 2014. – Випуск 8. – С.165.
7. Government regulation of business – an effective mechanism of influence on economic processes in society / М.М. Остафій // Кримський економічний вісник. – Крим, 2012. – Частина II. – С. 377.
8. Фінансові індикатори підприємництва – нові можливості для фінансового розвитку держави / М.М. Остафій // XIV Міжнародна студентсько-аспірантська інтернет-конференція “Розвиток фінансових систем європейських країн у сучасних умовах” (28 листопада 2014 р.) – Львів: ЛДФА, 2014.
9. Проблеми та тенденції розвитку малого бізнесу в Україні / Я.Р.Ярема, М.М. Остафій // Збірник тез VI міжнародної науково – практичної конференції „Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні”, (Київ, 11-12 травня 2011 рік) – К.: Київ, 2011. – С 236-239.
10. Синергетичний підхід до дослідження фінансової системи регіону / О.Р.Західна, М.М.Остафій // матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції „Методологія, методи та інструментарій фінансово-економічного та організаційно-правового регулювання відтворювальних процесів за інноваційно-інвестиційною моделлю” (24-25 листопада 2011 р.) – Чернівці, 2011.
11. Новації справляння збору за спеціальне використання води згідно Податкового кодексу України / Я.Р.Ярема, М.М.Остафій // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Гармонізація оподаткування в умовах глобалізацій них та інтеграційних процесів” (17 березня 2011 р.) – Ірпінь, 2011. – Ч II. – С. 200.
12. Мале підприємництво – важіль стабільного розвитку економіки / М.М. Остафій // Збірник тез наукових доповідей : [у 2 т. ] VI міжнародної науково – практичної конференції „Фінансово-податкові механізми активізації підприємництва” (10-11 листопада 2011 р. ) – Львів : ЛДФА, 2011. – Т. 1. – С. 133-136
13. Роль підприємництва в сучасних умовах розвитку економіки / М.М. Остафій // Матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції „Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації” – (м.Харків, 30-31 січня 2012 р.) / Всеукраїнське громадське об’єднання „Нова Освіта” – Харків, 2012. – Том I. – С.81 – 83.
14. Окремі аспекти державної підтримки стимулювання розвитку інноваційної діяльності в Україні / Б.П.Ярема, М.М. Остафій // Матеріали XII Міжнародна науково – практична конференція молодих науковців „Сучасні моделі, концепції і стратегії інноваційного розвитку країн світу та України” (23 березня 2012 р.) – К.: УДУФМТ, 2012. – С. 189.
15. Остафій М.М. доповідь на тему: «Public Policy of Support Enterprise in a New Economic Conditions» / Міжнародна конференція для молодих науковців – 2012 у Шауляйському університеті, (10-11 травня 2012 р.), Литва, м. Шауляй.
16. Сучасний стан фінансування програм розвитку підприємництва в Україні / М.М. Остафій // Матеріали XIIІ міжнародної студентсько-аспірантської конференції „Перспективи розвитку фінансових систем європейських країн в сучасних умовах ”, (23 листопада 2012 р.) – Львів: ЛДФА, 2012. Ч.1. – 2012. – 121 – 124 с.
17. Проблемні аспекти функціонування підприємницьких структур / М.М. Остафій // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції „Проблеми трансформаційних економік в умовах глобалізації”, (25 квітня 2013 р.) – Тернопіль: Вектор, 2013. – 181-183с.
18. Financial and ekonomic problems development of the enterprise: modern state and prospects // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції „Інноваційний розвиток економіки: проблеми та перспективи”, (7-8 грудня 2012 р.) – Київ: ГО „Київський економічний науковий центр”, 2012. – Ч.1. – С. 72-73.
19. Фінансова нестабільність суб’єктів підприємництва як загроза економічній безпеці / М.М. Остафій // Матеріали I Міжнародна студентсько-аспірантської конференції „Економічна та фінансова безпека держави та регіонів ” ( м.Львів, 12-13 грудня 2013 р.) – Львів: ЛДФА, 2013. – С.27-29.
20. Податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку / М.М. Остафій // Матеріали круглого столу „Бюджетно-податкове стимулювання підприємницької діяльності в умовах інтегрованого ринку”, (м. Львів 15 травня 2014 р.) – Львів: ЛДФА, 2014. – С.60-63.

Біографія

   Закінчила із відзнакою Львівський коледж легкої промисловості КНУТД за спеціальністю „Комерційна діяльність”, захистила роботу на тему: „Планування та організація комерційної діяльності виробничого підприємства за матеріалами Відкритого Акціонерного Товариства „Маяк” ”.
У 2010 закінчила Львівську державну фінансову академію, з присвоєнням кваліфікації „магістр з фінансів” за спеціальністю “Фінанси”. Виконала випускну роботу на тему „Особливості фінансового забезпечення вищої освіти в Україні”.
Після закінчення академії була зарахована на денне відділення аспірантури ЛДФА на кафедру держаних фінансів. Завершує роботу над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – „гроші, фінанси і кредит” на тему „Фінансовий механізм державної підтримки розвитку підприємництва України в нових економічних умовах”. Працює лаборантом кафедри державних та місцевих фінансів ЛДФА.
З 28.03.2014 по 30.04.2014 проходила педагогічну практику у ЛДФА та провела відкриту лекцію на тему „Валютний ринок”, з навчальної дисципліни „Фінансовий ринок”.
Взяла участь у конференціях:
в рамках проекту ОБСЄ на тему: „Гендерна політика в контексті Європейської інтеграції та міжнародних зобов’язань України”. Працювала над темами „Протидія торгівлі людьми в сучасних умовах”, „Гендерно-орієнтоване бюджетування, як інструмент забезпечення рівності”, (10-12 грудня 2014 р., м. Київ);
Національна конференція в рамках проекту USAID „Впевнений бізнес – заможна громада”, на тему „Політика підтримки розвитку підприємництва: виклики, європейський досвід, перспективи”. Робота над темою „Вдосконалення податкової системи в інтересах МСП”, (29-30 січня 2015 року, м. Київ);
Міжнародна гендерна стратегічна платформа, на тему: „Перспективи і планування”. Брала участь у розробці пропозицій, щодо впровадження гендерного компоненту в освіту (1 грудня 2013 року).
Участь у лекціях українських та іноземних видатних економістів і науковців:
представника МВФ в Україні Жерома Ваше у Львівській міській раді , на тему: „Економічна ситуація в Україні” (13.06. 2014 р.);
Станіслава Гомулки на тему : „Економічні реформи як ключ до успіху: досвід Польщі, уроки для України” (19.10.2014 р.);
Ярослава Грицака на тему: „Покоління та їх роль в історії: приклад сучасної України” (20.10. 2014 р);
Богдана Гаврилишина на тему: „Молодь змінить Україну”, (24.10.2014 р.).

Нагороди

Нагороджена почесною грамотою ЛДФА за значний доробок у розвиток наукової роботи академії та з нагоди Днів науки (2014 р.)

Розклад