Микитенко Олександр Вадимович

Посада: асистент кафедри економіки та публічного управління

Телефон (робочий): 098 485 54 24

Електронна пошта: oleksandr.mykytenko@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Доктрина як джерело права, адміністративне право, антикорупційне право, підприємницьке право, історія держави і права, економічна теорія, міжнародна економіка.

Курси

Публікації

  • Микитенко О. Економічні інтереси «титанів» світової геополітики в контексті міждержавних конфліктів. Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 16-17 квітня 2015 року). Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. С. 161-166.
  • Котловський А. М., Микитенко О. В. Організація самостійної роботи зоволодіння англомовною професійно орієнтованою лексичною компетентністю майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу. Педагогічний альманах. 2016. Вип.32. С. 91-97.
  • Микитенко О. В. Французька доктрина міжнародного права в історичному вимірі. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2019. С. 148-153.
  •  Микитенко О.В. Міжнародно-правові ідеї Гійома Рейнського і П’єра Дюбуа. Актуальні проблеми науки та практики у світлі євроінтеграційних процесів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 23–25 квітня 2020 року). Львів: ЗВО «Львівський університет бізнесу та права», 2020. URL: http://lubp.com.ua/?p=4187.
  • Микитенко О.В. Алгоритм усвідомленого оволодіння іноземною мовою студентами спеціальності «Право». Педагогічний альманах. 2020. № 45. С. 132–137.
  •  Микитенко О.В. Проблема національної доктрини міжнародного права: візія французьких юристів-міжнародників. European potential for the development of legal science, legislation and law enforcement practice: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Влоцлавек, 26–27 лютого 2021 року). Włocławek: Kujawska Szkoła Wyższa, 2021. С. 241-244.
  •  Микитенко О.В. Проблема приналежності праць юристів і мислителів до французької доктрини міжнародного права. Публічне  право. 2021. №2. С. 75-85.

Біографія

1996 – народився у м. Львові, Україна.

2001-2013 – здобував початкову та середню освіту.

2013-2018 – студент факультету міжнародних відносин і юридичного факультету. Здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра з міжнародного права.

2018 – вчитель ліцею «Еколенд»

2019-2021 – старший викладач Львівського університету бізнесу та права.

З 2019 – аспірант за освітньою програмою «міжнародне право» до 2023 року.

З 2021 – асистент кафедри економіки та публічного управління факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Нагороди

2014 – нагороджений грамотою за успішне проходження курсу з міжнародного комерційного арбітражу.

2015 – нагороджений грамотою за успішне проходження курсу з міжнародного фінансового права.

2016 – отримав третє місце на університетській олімпіаді зі шведської мови.

2017 – склав іспит на отримання міжнародного сертифікату «Cambridge English» про рівень володіння англійською мовою (B2); нагороджений сертифікатом за участь у міжнародній програмі «Міраї» від уряду Японії.

2018 – склав іспит на отримання міжнародного сертифікату «DELF» про рівень володіння французькою мовою (B2).

2019 –виконав 2 розряд з шахів на кваліфікаційному турнірі.

Розклад