КОЗАКЕВИЧ ОЛЬГА РОМАНІВНА

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 235-64-59

Електронна пошта: olga.kozakevych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

міжнародні економічні відносини, економічна дипломатія, фіскальна політика, валютний ринок, економіко-математичне моделювання

Публікації

 1. Козакевич О. Р. Валютний ринок України: аналіз поточних тенденцій та особливостей розвитку. Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. Вип. 23. С. 295-300.
 2. Козакевич О. Р. Взаємодія валютно-курсової та фіскальної політики в умовах переходу до гнучкого режиму курсоутворення. Збірник наукових праць “Економічний простір”. Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. 101. С. 25–38. 
 3. Козакевич О. Р. Вплив податків на рівновагу валютного ринку: емпірична оцінка. Вісник Львівського університету. Серія економічна, зб. наук. праць. 2016. Випуск 53. С. 196-203.
 4. Козакевич О.  Р.  Видатки  Державного  бюджету  та  рівновага  валютного  ринку  України. Український  журнал  прикладної  економіки. 2018. № 1. Том 3. С. 53-62.
 5. Козакевич О. Р. Теоретичні моделі взаємодії між фіскальною та монетарною політикою в умовах макроекономічної дестабілізації. Формування ринкової економіки в Україні. 2018. Вип. 40. Ч. 1. С. 228-234.
 6. Козакевич О. Р. Фіскальна політика як інструмент регулювання валютного ринку України. Наукові записки Львівського університету бізнесу і права. Серія економічна. 2018. № 20. С.48-59.
 7. Olha Kozakevych: Features of Fiscal Policy in the System of Levers of Stimulation of the National Economy of Ukraine . Traektoria Path of Science. Slovak Republic. 2018. № 7. С.1001-1006.
 8. Козакевич О. Р. Вплив фіскальної політики на забезпечення стабільності валютного ринку України. Ефективна економіка. № 12. 2018 р.
 9. Козакевич О. Р. Механізми впливу фіскальних важелів на рівновагу валютного ринку. Шляхи стабілізації економічного стану в країнах СНД: збірник тез наукових робіт учасників міжнародної практичної конференції (6-7 вересня 2013, м. Одеса).  ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», О.: ЦЕДР, С. 110-113.
 10. Козакевич О. Р. Особливості валютного регулювання в Україні. Інноваційні механізми для розвитку підприємств, регіонів, країн»: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (13-14 вересня, 2013, м. Дніпропетровськ) Національний гірничий університет. : Видавничий дім «Гельветика», С.152-155.
 11. Козакевич О. Р. Еластичність попиту та пропозиції іноземної валюти. Економіка, фінанси, управління та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції ( 23 липня 2018, м. Полтава): у 2 ч.,  Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 2., С.15-16.
 12. Козакевич О. Р. Міжнародна валютна ліквідність: сутність, структура та показники. XXXII Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми сучасної науки” : збірник тез наукових робіт (31 липня 2018, м. Санкт-Петербург – Астана – Київ – Відень ). Міжнародний науковий центр, 2018. С.42-43.
 13. Козакевич О. Р. Модель валютного курсу. ХІV Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми економіки та фінансів” : збірник тез наукових робіт ( 31 липня 2018, м. Київ – Санкт-Петербург – Відень). Фінансово-економічна наукова рада, 2018. С. 41-42.
 14. Козакевич О. Р. Валютний ринок та основні види валютних операцій. XXXІІI Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблемисучасної науки” : збірник тез наукових робіт (30 серпня 2018, м. Астана – Харків – Відень). Міжнародний науковий центр, 2018. С. 66-67.
 15. Козакевич О. Р. Валютний курс: сутність та методи регулювання. Матеріали V Міжнародно-практичної конференції “Актуальні питання економічних наук” (28-29 вересня 2018, м. Київ). Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2018. С.76-77.
 16. Козакевич О. Р. Сутність податкової політики та її роль у державному регулюванні економіки. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, облік, фінанси та право: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні та світі» (29 вересня 2018, м. Полтава). Полтава: ЦФЕНД, 2018. Ч. 2., С.43-44.
 17. Козакевич О. Р. Роль фіскальної політики в антициклічному регулюванні економіки. Актуальні проблеми економіки та фінансів: збірник тез наукових праць XV Міжнародної науково-практичної конференції ( 31 жовтня 2018, м. Київ–Санкт-Петербург–Відень). ГО «Фінансово-економічна наукова рада», 2018. С. 64-66.
 18. Козакевич О. Р. Проблеми тінізації валютного ринку України. Актуальні проблеми сучасної науки: збірник тез наукових праць XXXVII Міжнародна науково-практична конференції (28 грудня 2018, м. Астана – Харків – Відень). Міжнародний науковий центр, 2018. С. 47-48.

Біографія

Народилася 11 лютого 1983 р. в с. Угринів Тисменицького р-ну Івано-Франківської області

ОСВІТА

2020 – здобула науковий ступінь кандидата економічних наук

2019 – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит на тему «Фіскальна політика у забезпеченні стабільності валютного ринку України»

2013-2019 – аспірантка кафедри фінансів, грошового обігу та кредиту Львівського національного університету імені Івана Франка

2011 – пройшла навчальну програму «Підготовка представників митних брокерів та декларантів»

2009 – пройшла поглиблений курс для трейдерів  «Торгові стратегії FOREX»

2005 – закінчила Львівську комерційну академію та здобула кваліфікацію спеціаліста з міжнародних економічних відносин

2000 – закінчила Угринівську загально-освітню школу № 1 Тисменицького р-ну Івано-Франківської обл.

Робота:

2020 – доцент ЛНУ імені Івана Франка

2013-2019 – аспірантка ЛНУ імені Івана Франка

2011-2012 – директор, «Енерджі Україна»

2009-2010 – приватний підприємець

2007-2008 – менеджер ЗЕД, «Перша міжнародна компанія нерухомості»

2006-2007 – менеджер ЗЕД, ТзОВ «ЗІВЕКО»

Розклад