Чалапко Лідія Дмитрівна

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

   Розробка методичних рекомендації по різних економічних дисциплінах (внутрішній економічний механізм підприємства, стратегічне управління, економічна діагностика, міжнародні фінанси та ін.). Організація і проведення курсів підвищення кваліфікації для співробітників підприємств міст Дніпропетровська, Донецька, Кременчука. Організація і проведення науково-практичних конференцій, семінарів. Наукова діяльність (написання наукових статей, монографій – всього 52 публікацій).

Публікації

Чалапко Л.Д. Методичні засади оцінки та управління платоспроможністю підприємства на основі руху грошових коштів. / С.І. Чимшит, Л.Д. Чалапко // Вісник Львівської державної фінансової академії : [зб. наук. пр.] / голов. ред. Буряк П.Ю. – Львів : ЛДФА, 2014. – № 26. – С. 180-190. (0,5 д.а.)
Чалапко Л. Д. (Калник) Фінансове планування в забезпеченні фінансової безпеки на підприємствах / Буряк П. Ю., Чалапко Л. Д. (Калник). // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія економічні науки. – 2014. – Випуск 4. – С. 58-67. (0,4 д.а.)
Чалапко Л.Д. (Калник). Актуальні проблеми забезпечення стабільності національної грошової одиниці України в сучасних умовах / Біттер О. А. Чалапко Л. Д. (Калник), Кобзарук І. І. // Науковий вісник НЛТУ України : [зб. наук. – техн. пр.] – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014.– №24-11. – С. 205-213. (0,4 д.а.)
Чалапко Л. Д. (Калник) «Золотое правило» финансовой устойчивости / Чимшит С. І. Чалапко Л. Д (Калник). // Науковий вісник НЛТУ України : [зб. наук. – техн. пр.] – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – №25. – С. 200-210. (0,4 д.а.)

Біографія

У 2003 році закінчила Дніпропетровський університет економіки і права за спеціальністю економіст з банківської справи. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності: «Економіка, організація і управління підприємствами». Доцент з 2011 року.
Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації – 10 років. 2005-2010 рр. – викладач кафедри фінансів. Дніпропетровський університет економіки і права. З 2010 р. – доцент кафедри економіки підприємства Дніпропетровської державної фінансової академії. З 2014 – доцент кафедри міжнародної економіки та теорії фінансів Львівської державної фінансової академії.
Веде основний лекційний курс з навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси», «Гроші і кредит». Проводить лекційні, семінарські та практичні заняття з названих дисциплін. Основні сфери наукових інтересів: економіка підприємства, фінанси підприємства, фінансова безпека підприємства, міжнародні економічні відносини
Веде основний лекційний курс з навчальної дисципліни «Міжнародні фінанси», «Гроші і кредит». Проводить лекційні, семінарські та практичні заняття з названих дисциплін. Основні сфери наукових інтересів: економіка підприємства, фінанси підприємства, фінансова безпека підприємства, міжнародні економічні відносини.

Розклад