Бобко Лариса Олександрівна

Посада: доцент кафедри публічного адміністрування та управління бізнесом

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: larysa.bobko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Academia.edu: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень становлять проблеми організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах України; питання комунікативного менеджменту та корпоративної соціальної відповідальності.
Опублікувала понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Курси

Публікації

 1. Бобко Л.О. Корпоративна соціальна відповідальність : сучасний стан розвитку в Україні / Л.О. Бобко // Економіка. Управління. Інновації: електрон. наук. фах. вид. Житомир. держ. у-т ім. І. Франка. – Житомир: 2016. – Вип. 17. – С. 38–46. –  [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_3
 2. Бобко Л.О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні / Л. О. Бобко // Ефективність державного управління:. – 2016. – Вип. 1-2(2). – С. 41-47. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_46/zmist.html
 3. Бобко Л. О. Корпоративна соціальна відповідальність: проблеми та реалії. – [Електронний ресурс] / Л. О. Бобко // Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. – 2017. – No2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2016_2_3
 4. Бобко Л.О. Соціальна політика та корпоративна соціальна відповідальність підприємств // Ефективність державного управління: Збірник наукових праць Львівського інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. За заг. ред. В. С. Загорського. – Львів : ЛІДУ НАДУ, 2017. – Вип. 51. – С. 243 – 255. (Index Copernicus) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_51/zmist.html
 5. Бобко Л.О. Проблеми становлення та розвитку системи публічного адміністрування в Україні / Л. О. Бобко // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» . – 2018. – №5. (Index Copernicus) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/5_2018/34.pdf
 6. Бобко Л.О. Актуальні проблеми формування кадрової політики системи державної служби України/ Л. О. Бобко, Л.В. Мариняк // Електронне наукове фахове видання «Державне управління: удосконалення та розвиток» . – 2018. – №10. (Index Copernicus)– [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1318
 7. Збірник тестових завдань для менеджерів: навчальний посібник / [ І.М. Комарницький, Б.А. Карпінський, Л.О. Бобко та ін. ]; за ред. д.е.н., проф. Комарницького І.М. – Кам’янець- Подільський: ТВО «Друкарня «Рута», 2018. – 576 с. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://odnb.odessa.ua/vnn/book/2084
 8. Бобко Л. О. Сучасні тенденції та проблеми корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні [Текст] / Л. О. Бобко, В. В. Беднарчук, М. М. Тишковець // Молодий вчений. — 2019. — № 4. (Index Copernicus) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/4/103.pdf
 9. Бобко Л. О. Проблеми корпоративної соціальної відповідальності бізнесу в Україні / Л. О. Бобко, А.В. Мазяр // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2019.– №5. (Index Copernicus) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7043
 10. Бобко Л. О. Актуальні проблеми формування етики державних службовців [Текст] / Л. О. Бобко, Б.Б. Сенишин, Т.І. Сподарик Т.І., О.А.Станасюк // Молодий вчений. — 2019. —№5. (Index Copernicus)–[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/5/110.pdf
 11. Бобко Л. О. Психологічні аспекти публічного виступу [Текст] / Л. О. Бобко, О. В. Кузьмінець, Х. А. Михайліцька, Ж. Д. Патійчук // Молодий вчений. — 2019. — №12. – С. 255-260. (Index Copernicus) – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/12/53.pdf
 12. Бобко Л. О. Розвиток навичок публічного мовлення у майбутніх керівників [Текст] / Л. О. Бобко, Д. В. Бурич, В. А. Стахів, Д. А. Труба // Молодий вчений. — 2019. — №12.-С.311-314(Index Copernicus) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/12/66.pdf
 13. Бобко Л.О. Громадянське суспільство як об’єкт публічного управління // Публічне управління = Public administration: навч. посібник /А.В. Стасишин, Г.В. Капленко, Г.О. Комарницька та ін.; [ за заг. ред. А.В.Стасишина]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 460 с.
 14. Бобко Л.О. Актуальні проблеми комунікативно менеджменту / Л.О.Бобко // Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-6 лютого 2016 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С. 315-318. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiya-2-6-lyutoho-2016-roku
 15. Бобко Л.О. Рівень корпоративної соціальної відповідальності в Україні /Л.А. Бобко // Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми, перспективи: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. – Житомир : ЖФ КІБІТ, 2016. – С. 108-111. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://confcontact.com/2017-ekonomika-i-menedzhment/EIM_2017_tom8.pdf
 16. Бобко Л.О. Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес практиці /Л.А. Бобко // Тези доповідей І Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27 жовтня 2016 р. : у 2 ч.–Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. Ч. 1.–2016.– С. 87-89. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/11/Zbirnyk_C1-2.pdf
 17. Бобко Л.О. Корпоративна соціальна відповідальність – запорука розвитку конкурентоспроможного бізнесу в Україні / Л.О.Бобко // Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017. – С. 225-229. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Zbirnyk.pdf
 18. Бобко Л.О. Розвиток територіальних громад на сучасному етапі / Л.А. Бобко, О.В. Панас //Сталий розвиток територій : проблеми та шляхи вирішення – матеріали VІІІ міжнар. наук. практ. конф., Дніпро, 20 жовтня 2017р. / за аг. ред. О. Ю. Бобровської / – Д.:ДРІДУ, 2017. – С. 87-89. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2017_10_20_material_erep.pdf
 19. Бобко Л.О. Система публічного адміністрування в Україні: становлення та розвиток / Л.О.Бобко // Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2018 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2018. – С. 156-161. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: financial.lnu.edu.ua › wp-content › uploads › 2018/05 › Збірник
 20. Бобко Л.О. Педагогічна діагностика у вищому навчальному закладі / Л.О. Бобко, Н.Т. Пак, Г.В. Капленко // Матеріали круглого столу «Соціально-економічні процеси функціонування та інноваційного розвитку вищої освіти» ( Львів 25 квітня 2018). – Львів: ФУФБ, 2018. – С.6-10. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: financial.lnu.edu.ua › uploads › 2018/04 › Круглий-стіл-23_05
 21. Бобко Л.О. Сучасний стан розвитку інноваційної діяльності підприємств / Л.О.Бобко // Сучасний рух науки: тези доповідей ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 червня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С.35-39. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.wayscience.com › wp-content › uploads › 2018/07 › Zbirnik-tez-…
 22. Бобко Л.О. Сучасний стан вітчизняних практик корпоративної соціальної відповідальності / Л.О. Бобко // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (28 листопада 2018 р.) / відп. ред.О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. – С.449-452.http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27828/1/Збірник%20Луцьк%20%282%29.pdf
 23. Бобко Л.О. Сутність соціальної політики держави в демократичному суспільстві / Л.О. Бобко, Адамчук Н. Я. // Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: матеріали міжнар. наук.- практ. конф. (28 листопада 2018 р.) / відп. ред.О. М. Полінкевич, Л. В. Шостак. – Луцьк, 2018. – С.452-455. http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/27828/1/Збірник%20Луцьк%20%282%29.pdf
 24. Бобко Л.О. Концептуальні засади реформування державного управління і місцевого самоврядування / Л. О. Бобко // Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 1-8 лютого 2019 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. С. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/ZBIRNYK_ZVITNA-KONF._2019.pdf
 25. Бобко Л.О. Корпоративна культура як інструмент ефективного управління підприємства / Бобко Л.О., Мазяр А.В. // «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції  Частина 2 (м. Полтава, 23 квітня 2019 року). –  Полтава, 2019 С. 261-264. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0BxDFxCVLIUBGSzRjdV9tTVRlN3BScHhmaEtiUkxLZHFHQ2c0/view
 26. Бобко Л.О., Мазяр А.В.  Інноваційний розвиток корпоративної культури вітчизняних підприємств // Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури» (Львів 23-25 квітня 2019 року). – Львів:  Львівська політехніка, 2019. – С.271-273. – – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/28045/1/Матеріали%20V%20Міжнародної%20науково-практичної%20конференції.pdf
 27. Бобко Л.О. Проблеми реформування державного управління та місцевого самоврядування / Л. О. Бобко // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реформа адміністративно-територіального устрою в Україні: реалії та перспективи» ( Полтава 29 травня 2019 року). – Полтавська державна аграрна академія, 2019.–С.13-18 . – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/2908/zbirnyk-konferenciyi-reforma-atu-ukrayiny.pdf
 28. Бобко Л.О. Теоретичні підходи до визначення сутності публічного адміністрування // Сучасна парадигма публічного управління: матер. Міжнар. Наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів) (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів) за наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – С. 6-10.
 29. Бобко Л.О., Мазяр А.В. Роль корпоративної культури в управлінні персоналом державних органів // Сучасна парадигма публічного управління: матер. Міжнар. Наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів) (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів) за наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – С. 563-566.
 30. Бобко Л.О., Гривна О. Ключові принципи управління конфліктами інтересів на державній службі // Сучасна парадигма публічного управління: матер. Міжнар. Наук.-практ. конф. (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів) (17-18 жовтня 2019 р., м. Львів) за наук. ред. к.е.н., доцента Стасишина А.В. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2019. – С. 570-573.
 31. Бобко Л. О. Комунікативний аспект професійної діяльності юриста [Текст] / Л. О. Бобко, Д. С. Хомутецький, А. В. Бойда // Молодий вчений. — 2020. — №3. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/3/60.pdf
 32. Бобко Л. О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова корпоративної культури організації [Текст] / Л. О. Бобко, І. В.
  Василюк, О. О. Бойко // Молодий вчений. — 2020. — №4. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/4/61.pdf
 33. Бобко Л. О. Екологічні аспекти корпоративної соціальної відповідальності [Текст] / Л. О. Бобко, В. В. Вовк, А. В. Корпан // Молодий вчений. — 2020. — №4. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/4/62.pdf
 34. Бобко Л. О. Участь громадськості у процесах оптимізації публічного управління в Україні [Текст] / Л. О. Бобко, К. Ю. Мучичко, //
  Молодий вчений. — 2020. — №4. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/4/80.pdf
 35. Бобко Л.О. Актуальні проблеми реформування державного управління / Л. О. Бобко // Тези доповідей звітної конференції Львівського національного університету імені Івана Франка : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 6-7 лютого 2020 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2019. С. https://financial.lnu.edu.ua/research/conferences/konferentsiia-20-liutoho
 36. Бобко Л.О. Нормативно-правові засади корпоративної культури як інструменту ефективного управління персоналом органів публічної влади // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Правові засади організації та здійснення публічної влади», присвяченій світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (28 лютого – 02 березня 2020 року, м. Хмельницький). – м. Хмельницький, 2020. С.40-44.: http://univer.km.ua/page.php?pid=175.
 37. Бобко Л.О. Корпоративна культура як важлива складова ефективного управління персоналом // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки (18 лютого 2020 року, м. Луцьк). – м. Луцьк, 2020. С.522-525.
 38. Бобко Л.О. Впровадження екологічних аспектів корпоративної соціальної відповідальності у практику менеджменту вітчизняних підприємств // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і практика менеджменту» 13 травня 2020 року м. Луцьк. С.337-339.
 39. Бобко Л.О. Проблеми взаємодії університетів та бізнесу // Матеріали круглого столу: Оновлення системи і змісту університетської освіти: нові підходи, нова якість ( Львів 24 квітня 2019). – Львів: ФУФБ, 2019. – С.6-11. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://financial.lnu.edu.ua/news/uchast-poradnykiv-akademichnykh-hrup-u-roboti-kruhloho-stolu-onovlennia
 40. Бобко Л.О. Взаємодія викладача і студента як умова ефективності професійної підготовки. Матеріали круглого столу: Педагогічне співробітництво як запорука розвитку вищої школи (Львів29 квітня 2020 року). – Львів: ФУФБ, 2020. – С. 7-11. – Режим доступу: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/06/1_Kruhlyy-stil-2020.pd

Біографія

Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка  за спеціальністю – «Фінанси, банківська справа та страхування» (2019 р.).

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Гуманістичне виховання студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю у позанавчальній діяльності»(2004р.) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

Одержала вчене звання доцента(2005р.).

З 1989р. до 2015р. працювала в ЛДФА.

З вересня 2015 року – доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць.

Нагороди

2007 рік

 • Почесна грамота Львівської державної обласної адміністрації
 • Почесна грамота Львівської обласної профспілкової організації працівників фінансово-банківських установ

2012 рік

 • Почесна грамота ЛДФА

2017 рік

 • Почесна грамота Львівської обласної профспілкової організації працівників освіти і науки

2019 рік

 • Грамота за третє місце посібника «Публічне управління» у конкурсі «Найкращий навчальний посібник гуманітарного напряму 2018-2019 навчального року» (11 жовтня 2019 р.)

Розклад