КЛЕПАНЧУК ОЛЬГА ЮРІЇВНА

Посада: доцент кафедри фінансового менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 245-06-56

Електронна пошта: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

економіка та управління підприємством, податкове регулювання малого бізнесу в трансформаційній економіці України

Курси

Публікації

 1. Клепанчук О. Ю. Дослідження місця та ролі податків у суспільстві / О. Ю. Клепанчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 294-302.
 2. Клепанчук О. Ю. Фіскальна політика, як інструмент регулювання економіки / О. Ю. Клепанчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – 2014. – Вип. 24.5. – С. 250-256 .
 3. Клепанчук О. Ю. Зарубіжний досвід державної підтримки розвитку малого підприємства та можливості його використання в Україні /О. Ю. Клепанчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2014. – Вип. 10 (287). – С. 57-63 .
 4. Клепанчук О. Ю. Фіскально-економічні важелі впливу на діяльність суб’єктів малого бізнесу / О. Ю. Клепанчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць¹. – 2014. – Вип. 24.11. – С. 247-255 .
 5. Клепанчук О. Ю. Організація податкового менеджменту в процесі оподаткування суб’єктів малого бізнесу / О. Ю. Клепанчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць¹. – 2014. – Вип. 24.10. – С. 191-199 .
 6. Клепанчук О. Ю. Вплив законодавства на розвиток малого бізнесу /
  О. Ю. Клепанчук // Ефективність державного управління. – Львів : Видавництво Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2014. – Вип. 40. – С. 488-494 .
 7. Клепанчук О. Ю. Прямі та опосередковані форми фіскального впливу на розвиток малого бізнесу / О. Ю. Клепанчук // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 49. – С. 231-236.– (Серія економічна) .
 8. Klepanchuk O. U. AdaptationofInternationalExperienceto Support Small BusinesstotheRealitiesofUkrainianEconomy (Адаптація західного досвіду підтримки малого бізнесу до реалій української економіки) / O. Klepanchuk // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – 2014 July-August. – P. 268-271
 9. Клепанчук О. Ю. Прямі та опосередковані форми фіскального впливу на розвиток малого бізнесу / О. Ю. Клепанчук // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : Всеукраїнська наукова інтернет-конференція. – 2014. – Вип. 7. – С. 25-30 (0,697 друк. арк.).
 10. Клепанчук О. Ю. Вплив податкового реформування на діяльність малих підприємств / О. Ю. Клепанчук // Материали за Х международнанаучна практична конференция. – Т. 1. – София : “Бял ГРАД-БГ”ООД, 2014. – С. 22-26 (0,29 друк. арк.).
 11. Клепанчук О. Ю. Фіскально-економічні важелі впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів малого бізнесу / О. Ю. Клепанчук // Сильна економіка України: пріоритетні напрямки розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції економічного спрямування. – Тернопіль, 2014. – С. 21-25 (0,23 друк. арк.).
 12. Клепанчук О. Ю. Організація податкового менеджменту в процесі оподаткування суб’єктів малого бізнесу / О. Ю. Клепанчук // “Scientifichorizons-2014” : materials of the X International scientific and practical conference. –Scientificand – 2014. Vol. 1. – P. 56-59. (0,232 друк. арк.).
 13. Клепанчук О. Ю. Розвиток теорій оподаткування / О. Ю. Клепанчук // “Dny vědy-2014 :materiályXmezinárodnivědecko-praktickákonference.– Praha : Publishing House “Education and Science” s.r.o. – Dil. 9 – P. 41-45 (0,29 друк. арк.).
 14. Клепанчук О. Ю. Роль фіскальної політики як інструменту регулювання економіки / О. Ю. Клепанчук // NaukowaPrzestrzeńEuropy-2014 : materiałyXmiẹdyznarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji. – Przemyśl : Nauka i studia. Vo 9 – S. 51-53 (0,174 друк. арк.).
 15. Клепанчук О. Ю. Зарубіжний досвід державної підтримки розвитку малого підприємства та можливості його використання в Україні / О.Ю. Клепанчук // Научниятпотенциал на света-2014 : материали за Хмеждународнанаучна практична конференция. – Т.1. – София : “Бял ГРАД-БГ” ООД, 2014. – С. 105-107 (0,232 друк. арк.).
 16. Клепанчук О.Ю. Соціально-економічна природа носіїв фіскальної суті / О.Ю. Клепанчук // Економічний дискус : Міжнародний науковий журнал – 2016. Вип 3 – С 7-14 (0,348 друк. арк.)
 17. Клепанчук О. Ю. Податкове планування в системі управління фінансово-господарською діяльністю суб’єктів малого бізнесу, його суть, складові елементи та методи / О. Ю. Клепанчук, М. Я. Вірт // Сталий розвиток економіки : Міжнародний науково-виробничий журнал. – 2016. – Вип. 31. – С. 234-241.
 18. Клепанчук О.Ю. Удосконалення механізмів адміністрування податкових платежів в умовах фінансової підтримки розвитку малого бізнесу/ О.Ю. Клепанчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць¹. – 2017. – Вип. 27.2. – С. 140-145.
 19. Клепанчук О.Ю. Міжнародний досвід фінансування дошкільних і шкільних закладів, як запорука майбутнього, та перспективи його впровадження в Україні / О.Ю. Клепанчук // Інтелект ХХ1 століття : Науковий економічний журнал – 2017. – Вип. 5.

Біографія

Народилася у м. Львові

Освіта

2017 – захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 економіка та управління національним господарством.

2000-2001 – навчалася у Львівській комерційній академії за спеціальністю «Облік та аудит»,  отримала кваліфікацію магістра з економіки підприємства

1994-1999 – навчалася у Львівській комерційній академії за спеціальністю «Облік та аудит» вечірнє відділення.

1984-1994 –  навчалася у Львіській СЗШ № 6.

Робота

2017 – доцент кафедри державних та місцевих фінансів Львівського національного університету імені Івана Франка

2010 – керівник відділу з реклами у ТОВ «Агенція журналістських рослідувань»

2009-2010 – керуюча магазином  у ТОВ «Гарт-С» (мережа магазинів “Біла Ворона”)

2008-2009 – менеджер з реклами в ТРК Люкс, 24 канал новин

2000 –  асистент циклової комісії бухгатреського обліку Львівського кооперативного технікуму економіки і права

1997 – секретар курсового комбінату Львівського кооперативного технікуму економіки і права

Розклад