Спеціальності

ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ТА СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ,

 ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 СТУПЕНІ  “БАКАЛАВР”, “МАГІСТР”

 

Код та найменування 

спеціальності

Спеціалізація

051  Економіка

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БІЗНЕСІ  

(переглянути презентацію)

071  Облік і оподаткування

 ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА ФІНАНСОВІ РОЗСЛІДУВАННЯ  

(переглянути презентацію)

072 Фінанси, банківська справа та страхування

ФІНАНСИ, МИТНА ТА ПОДАТКОВА СПРАВА  

(переглянути презентацію)

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БІЗНЕСУ

281 Публічне управління та адміністрування

 ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ (переглянути презентацію)