Заліки, іспити, ліквідація заборгованостей

Графік ліквідації академічної заборгованості за І семестр заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. для студентів  1 курсу денної форми навчання за формою “№ 2”   з 28 січня  по 3 лютого 2019 року.

Денна форма навчання

Графік проведення заліків на денній формі навчання


Розклад проведення комплексного кваліфікаційного екзамену та захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи на ІІ курсі освітнього ступеня магістр денної форми навчання факультету управління фінансами та бізнесу


РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНІВ зимової екзаменаційної сесії 2018 – 2019 навчального року для студентів факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 1-й курс


РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНІВ зимової екзаменаційної сесії 2018 – 2019 навчального року для студентів факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 2-й курс


РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНІВ зимової екзаменаційної сесії 2018 – 2019 навчального року для студентів факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 3-й курс


РОЗКЛАД ЕКЗАМЕНІВ зимової екзаменаційної сесії 2018 – 2019 навчального року для студентів факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 5-й курс

Заочна форма навчання

Розклад ДЕК 2018 р.

РОЗКЛАД проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії для студентів 1 курсу
(бакалаври) заочного навчання з 29 жовтня по 18 листопада 2018/2019 н.р.

Розклад проведення зимової лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 6 курсу (магістри) заочного навчання з 05 листопада по 24 листопада 2018/2019 н.р.

Розклад проведення зимової лабораторно-екзаменаційної сесії для студентів 7 курсу (магістри) заочного навчання з 3 вересня по 22 вересня 2018/2019 н.р.