Студентське самоврядування

Студентське самоврядування факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. І. Франка

 • 10 вересня 2015 року, у зв’язку зі створенням нового факультету “Управління фінансами та бізнесу”, Студентським Активом була проведена Конференція, на якій презентували новий проект Студентської Ради факультету. На презентації було розглянуто нову структуру Ради, розподіл обов’язків по відділах, можливості студентів при вступі у структуру та організаційні моменти. Гаслом нової команди стало: «Студентське життя – це впевнений крок для старту великих людей».

В.о. голови СР стала студентка 4 курсу Біляковська Х., заступникам студенти третього курсу – Фольварочний Юрій та Бірбан Надія.

Головою профбюро – Ткачук К.

 • Студентська рада факультету Управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка– добровільна, незалежна, неприбуткова молодіжна громадська організація. Студентська рада ФУФБ здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, рішень Міністерства освіти і науки України.

Метою діяльності студентської ради є :

 • представництво та захист соціально-економічних, творчих, духовних та інших інтересів студентів факультету управління фінансами та бізнесу;
 • посередництво у вирішенні питань між адміністрацією та студентським колективом факультету.
 • Структура охоплює близько 45 студентів, котрі працюють у різних напрямках,а саме робота ради ділиться на такі відділи:

Відділ організаційної роботи. Координатор відділу: Юрків Вікторія

Завдання відділу:

 • введення документів та протоколів засідань;
 • зв’язки з громадськістю;
 • фото та медіа забезпечення;
 • координація діяльності груп, старостату;
 • інформування учасників СР та студентства факультету про заходи та події.

 

Відділ навчальної та наукової роботи.  Координатор відділу: Кухар Наталія

Завдання відділу:

 • організація та проведення студенських конференцій, семінарів, конкурсів, олімпіад, круглих столів;
 • налагодження взаємозв’язків зі студентським науковими організаціями інших Вищих навчальних закладів України;
 • підготовка пропозицій щодо нагородження переможців та учасників заходів, що пов’язані з науковою діяльністю;
 • сприяння навчальній та науковій діяльності студентів;
 • створення різноманітних студентських наукових гуртків, товариств, об’єднань, клубів;
 • клопотання перед адміністрацією університету про заохочення студентів за успішне навчання та активну участь у громадській роботі;

Відділ культури та дозвілля. Координатор відділу: Острицький Павло

 • максимально виявити та допомогти реалізувати творчі здібності студентів;
 • організація художньої самодіяльності;
 • забезпечення здорового та корисного дозвілля;
 • співпраця з театрами та іншими закладами культури;
 • пропагування серед студентів ефективного використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля;
 • ознайомлення з історико – культурною спадщиною, природним середовищем.

Відділ з профілактики правопорушень. Координатор відділу: Волошин Анна

Завдання:

 • ознайомлення студентів із законодавчими та інструктивними документами, що визначають права та обов’язки студентів;
 • забезпечення реалізації прав та обов’язків студентів;
 • захист інтересів студентства у разі виникнення конфліктних ситуацій;
 • проведення профілактичних бесід з студентами, щодо запобігання правопорушень;
 • забезпечує організацію і виконання робіт по прибиранню закріплених ділянок;
 • сприяє відпрацювання студентами порушень розкладу дня в гуртожитках та на заняттях;
 • проведення соціологічних опитувань з питань правового захисту студентства.

Відділ соціальної роботи та побутових питаньКооординатор відділу: Дида Ольга.

Завдання:

 • допомога соціально незахищеним студентам факультету;
 • постійна робота з профспілковою організацією як факультету, так і університету загалом;
 • взаємодія з молодіжними та громадськими організаціями, благодійними фондами;;
 • організація та проведення заходів, спрямованих на підвищення соціальної активності студентів;
 • організація круглих столів, семінарів, котрі стосуються соціальних питань;
 • вирішення питань побутового характеру.