Заліки, іспити, ліквідація заборгованостей

Графік ліквідації академічної заборгованості за ІІ семестр заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. для студентів  1 курсу денної форми навчання за формою “№ 2”  з 22 по 30 червня 2017 року


Розклад екзаменів літньої екзаменаційної сесії 2016 –2017 навчального року для студентів факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 1-й курс


Розклад екзаменів літньої екзаменаційної сесії 2016 –2017 навчального року для студентів факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 3-й курс


Розклад екзаменів літньої екзаменаційної сесії 2016 –2017 навчального року для студентів факультету управління фінансами та бізнесу (денне навчання) 5-й курс


РОЗКЛАД проведення комплексних іспитів з економічної теорії та з блоку дисциплін фахової підготовки на ІV курсі освітнього ступеня “бакалавр”, захисту дипломних робіт на V курсі освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, комплексних іспитів за фахом та захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт на VІ курсі освітнього ступеня “магістр” денної форми навчання факультету управління фінансами та бізнесу у червні 2017 року


Розклад оглядових лекцій IV курсу на II семестр 2016-2017 навчального року


Графік проведення заліків на денній формі навчання у II семестрі 2016-2017 н.р


Графік ліквідації академічної заборгованості за ІI семестр заліково-екзаменаційної сесії 2016-2017 н.р. для студентів IV та V курсів денної форми навчання за формою “№ 2” з 4 травня по 10 травня 2017 року.