РОЗРОБКА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК, ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧИМ ПАТРІОТИЗМОМ НАЦІЇ НА КІЛЬКІСНІЙ ОСНОВІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

Кафедра економіки та менеджменту

Науковий керівник – канд. екон. н., професор Карпінський Б.А.