СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кафедра економічної теорії

Науковий керівник – канд. екон. н., доцент Гупало О.Г.

У рамках дослідження теоретичних засад фінансового забезпечення функціонування пенсійної системи України узагальнено позиції науковців щодо сутності принципів її побудови та визначено економічну сутність, роль і значення фінансового забезпечення пенсійної системи у формуванні механізмів соціального захисту населення в сучасних умовах. Досліджено, що на функціонування солідарної системи пенсійного забезпечення переважний вплив здійснюють демографічні фактори, а група  економічних факторів визначає формування та функціонування її накопичувальної складової.

За результатами досліджень опубліковано:

  1. Глобальна економіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / Заг. ред.   Гупала О.Г. – Львів,  ЛДФА, 2015. – 283 с. 16,57 друк.арк.

Також, по даній тематиці підготовлений окремий розділ в дисертаційній роботі аспіранта Жука О.Б. «Фінансове забезпечення соціального захисту населення» (захист роботи планується на 2017 рік).