КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Кафедра міжнародної економіки та теорії фінансів

Науковий керівник – д-р. екон. н., професор Біттер О.А.

В рамках науково-дослідної теми працівниками кафедри було розглянуто теоретичне підґрунтя визначення конкурентоспроможності країн світу на онові показників, що обчислюються міжнародними інституціями (Всесвітнім економічним форумом, Центром світової конкурентоспроможності при Інституті розвитку менеджменту, Фондацією Насліддя (The Heritage Foundation) у співпраці з Уолт Стріт Джорнал (The Wall Street Journal) та іншими). Охарактеризовано фактори, які спричиняють до зниження конкурентоспроможності України на світовому ринку. Проведено аналіз стану та можливості зростання рівня конкурентоспроможності країни шляхом підвищення конкурентоспроможності окремих економічних елементів, зокрема: підвищення фінансової стійкості суб’єктів підприємницької діяльності та обмеження тіньової складової в економіці України через вдосконалення ринкового ціноутворення в умовах недосконалої конкуренції; системи казначейського обслуговування бюджетів.

За результатами досліджень опубліковано:

  1. Біттер О.А. Цінове середовище розвитку сільськогосподарських підприємств : [монографія] / О.А.Біттер, В.Б.Ваврик. – Львів : Ліга-прес, 2015. – 204 с.