Проекти та теми

Тематика наукових досліджень кафедр факультету управління фінансами та бізнесу зорієнтована на виконання низки актуальних концептуальних положень та завдань сучасного розвитку України, що ґрунтуються на потребі підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі економіки, фінансів та бізнесу. Відтак, на кафедрах факультету виконуються наступні науково-дослідні роботи:

ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра економічної кібернетики
Науковий керівник – канд. екон. н., доц. Шевчук І.Б.


РОЗРОБКА УПРАВЛІНСЬКОЇ ДОКТРИНИ ТА ІНСТРУМЕНТАРНОГО АПАРАТУ ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ І АКТИВІЗАЦІЇ ДОМІНАНТ ДЕРЖАВОТВОРЧОГО ПАТРІОТИЗМУ НАЦІЇ (держбюджетна тема)

Кафедра економіки та менеджменту

Науковий керівник – канд. екон. н., професор Карпінський Б.А.


ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Кафедра обліку і аудиту.
Науковий керівник – канд. екон. н., професор Романів Є.М.


БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кафедра державних та місцевих фінансів

Науковий керівник – д-р економ. наук, професор Ситник Н.С.


СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Кафедра економічної теорії
Науковий керівник – канд. екон. н., доцент Гупало О.Г.


РОЗРОБКА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК, ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧИМ ПАТРІОТИЗМОМ НАЦІЇ НА КІЛЬКІСНІЙ ОСНОВІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Кафедра економіки та менеджменту
Науковий керівник – канд. екон. н., професор Карпінський Б.А.


Проект за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір»

Кафедра економічної теорії

КОМАНДА ПРОЕКТУ

  1. Координатор проекту – Василь Зеленко
  2. Академічний координатор – Олег Гупало
  3. Менеджер з адміністративних питань – Наталія Васильєва
  4. Асистент по роботі зі студентами – Роман Цибран

ПРЕЗЕНТАЦIЯ_ПРОЕКТУ_ЖАНА_МОНЕ