Проекти та теми

Тематика наукових досліджень кафедр факультету управління фінансами та бізнесу зорієнтована на виконання низки актуальних концептуальних положень та завдань сучасного розвитку України, що ґрунтуються на потребі підготовки висококваліфікованих кадрів в галузі економіки, фінансів та бізнесу. Відтак, на кафедрах факультету виконуються наступні науково-дослідні роботи:

МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ З ВИКОРИСТАННЯМ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кафедра економічної кібернетики
Науковий керівник – канд. екон. н., доц. Жмуркевич А.Є.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ КРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Науковий керівник – д-р. екон. н., професор Біттер О.А.

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЦІЛЬОВИХ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЛЬВІВЩИНИ
Кафедра обліку і аудиту.
Науковий керівник – канд. екон. н., професор Романів Є.М.

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА АКТИВІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Кафедра державних та місцевих фінансів

Науковий керівник – д-р економ. наук, професор Ситник Н.С.

ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Кафедра економічної теорії
Науковий керівник – канд. екон. н., доцент Гупало О.Г.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРИМІСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ
Кафедра фінансів суб’єктів господарювання
Науковий керівник – д-р. екон. н., професор Васьківська К.В.

РОЗРОБКА ІДЕНТИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК, ОЦІНЮВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВОТВОРЧИМ ПАТРІОТИЗМОМ НАЦІЇ НА КІЛЬКІСНІЙ ОСНОВІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ
Кафедра економіки та менеджменту
Науковий керівник – канд. екон. н., професор Карпінський Б.А.