Проблеми обліку і контролю в період економічної невизначеності та ділової нестабільності

09.02.2018 | 12:38

     6 лютого 2018 р. викладачі кафедри обліку і аудиту взяли участь у роботі підсекції «Облік, аналіз і аудит» Звітної конференції Університету за 2017 рік. Керівник секції – завідувач кафедри, к.е.н., проф. Романів Є.М.

      Під час засідання учасники обговорили важливі проблеми обліку і контролю в період економічної невизначеності та ділової нестабільності. Так викладачами кафедри було представлено такі теми доповідей:

  1. Організація підготовки фахівців для проведення фінансових та експертних розслідувань і аудиту (проф. Романів Є.М.).
  2. Ділова активність як фактор зростання економічного потенціалу підприємства (доц. Приймак С.В.).
  3. Реформування аудиту в умовах економічної невизначеності та кризових процесів (доц. Гончарук С.М.).
  4. Тенденції розвитку туристично-готельного бізнесу та їх вплив на доходи місцевих бюджетів (доц. Шот А.П.).
  5. Управлінський облік як основа формування сталого розвитку підприємств (доц. Шевців Л.Ю.).
  6. Кредиторська заборгованість: модернізація облікової парадигми (Європейський аспект) (доц. Лобода Н.О.).
  7. Порядок обліку МШП в бюджетних установах відповідно до Нового плану рахунків (доц. Труш І.Є.).
  8. Санаційний аудит як важлива передумова фінансового оздоровлення фірми (доц. Долбнєва Д.В.).

Дякуємо усім учасникам за представлені результати досліджень та активне їх обговорення, що сприятиме подальшим науковим пошукам ефективного вирішення актуальних проблем у сфері обліку і оподаткування, аналізу і фінансових розслідувань