ДЕРЖАВА І СТРАТЕГІОЛОГІЯ – СЕРІЯ НАУКОВИХ ВИДАНЬ ПРОФЕСОРА КАРПІНСЬКОГО Б.А.

13.02.2018 | 17:55

У рамках Звітної наукової конференції Університету за 2017 рік відбулась презентація та обговорення нової серії наукових видань «Держава і стратегіологія» (фундатор серії професор Карпінський Б.А.). В презентаційному огляді було розглянуто монографії Карпінського Б.А.: «Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта» (534 с.) та «Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території» (116 с.).

 

Зокрема, у монографічному дослідженні «Державотворчий патріотизм нації: податкова домінанта», на відміну від усталених трактувань та оцінювання державотворчого патріотизму нації на основі якісних показників, автором спрямовано наукові зусилля на кристалізацію основ нової парадигми формування державницького патріотизму вже на засадах кількісної (податкової) домінанти. Вперше здійснено порівняльний аналіз низки конституцій щодо фінансового забезпечення державотворення. Проведено еволюційний екскурс у передумови конституційного становлення державотворчого патріотизму нації на можливостях кількісних критеріїв та вироблено концепцію, виділено інструментарний апарат оцінювання і порівняння саме такого патріотизму. Виокремлено особливості та розглянуто місце даного патріотизму у фінансово-податковому механізмі інвестиційного зростання, що дозволяє вносити управлінські рішення в його формування та відповідні заходи щодо активізації, забезпечуючи тим підвищення його інтегрального рівня. Комплексно розглянуто сучасні новації, насамперед, податкового спрямування, які впливають на результативність даного патріотизму у динаміці. Вперше визначено і обґрунтовано характерні ознаки держави-анексора та її вплив на державотворчий патріотизм нації, зокрема, в частині оцінювання фінансово-ресурсних втрат України від порушення її територіальної цілісності та розроблено системні заходи щодо їх зниження і нейтралізації.

Водночас, у монографії «Негативна синергічність: прояв у фінансовій продуктивності території» професором Карпінським Б.А. розкрито фундаментальну сутність нового наукового напряму, визначено основні завдання, можливості і ризики прояву негативної синергічності в економічному середовищі за прийняття управлінських рішень, внаслідок нетипової взаємодії елементів в системі, що характеризується просторовим, часовим накопиченням та нездатністю перекриватись позитивною синергічністтю. Вперше синтезовано показниковий апарат, формульний інструментарій взаємозв’язку негативної синергічності та фінансової продуктивності території. Узагальнено характерні ознаки проявності синергічності у фінансово-економічному просторі та проведено оцінювання і порівняння прояву негативної синергічності в фінансовій продуктивності окремого регіону з виділенням закономірності.

Окрім того, що кожна з цих фундаментальних монографій серії наукових видань «Держава і стратегіологія» доповнює одна одну, то вони системно дозволяють відчути пріоритетність і результативність наукової школи «Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку національного господарства» (засновник професор Карпінський Б.А.).