Жмуркевич Андрій Євгенович

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: fk_finbiz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Коло наукових досліджень: моделювання економічних процесів із використанням теоретико-ігрових підходів.

Курси

Публікації

1. Жмуркевич А. Є., Юринець В. Є. Вибір стратегії випуску готової продукції підприємствами в умовах невизначеного ринку // Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми. Збірник наукових праць за матеріалами доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. – 1998. – Ч. II. – С. 20–26.
2. Жмуркевич А. Є., Юринець В. Є. Вибір стратегії залучення інвестицій підприємствами // Україна на шляху до ринку. Вісник Львів. ун-ту. – Сер. економічна. – Львів, 1998. – Вип. 28. – С. 161–162.
3. Юринець В. Є., Жмуркевич А. Є. Вибір стратегії випуску продукції в ринкових умовах // Економіст. – 1998. – № 11. – С. 60–63.
4. Жмуркевич А. Є. Визначення оптимальної стратегії випуску продукції при створенні нових виробничих підприємств // Формування ринкової економіки в Україні. Науковий збірник. – Вип. 4. – Львів. – 1999. – С. 139–144.
5. Юринець В. Є., Жмуркевич А. Є. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия в условиях неопределенного рынка (Теоретико-игровая оценка) // Бизнес-Информ. – 1999. – № 3–4. – С. 57–59.
6. Жмуркевич А. Є., Мищишин О. Я., Мищишин І. Р. Моделювання зміни обсягів активно-пасивних операцій в банківській установі // Вісник ЛДФЕІ. Серія економічні науки. – Львів. – 2002, № 3. – С. 94–98.
7. Жмуркевич А. Є., Мищишин О. Я., Мищишин І. Р. Оптимізація планової фінансової моделі діяльності банківських установ // Регіональна економіка. – Львів, 2003. – № 1. – С. 143–152.
8. Жмуркевич А., Чаповська Р. Робота з базами даних Microsoft Access 2000: навчальний посібник (з грифом МОН України). – К.: ЦУЛ, 2003. – 324 с.
9. Делявський М. В., Жмуркевич А. Є., Одрехівський М. В., Чаповська Р. Б. Основи алгоритмізації та програмування: середовище VBA: навчальний посібник. –Чернівці: Книги – XXI, 2006. – 430 с.
10. Жмуркевич А. Є., Перетятко Л. А. Модель збалансованих грошових потоків лізингової компанії та її інформаційне забезпечення // Вісник Львівської державної фінансової академії / Голов. ред. П. Ю. Буряк. – Львів: ЛДФА, 2011. – № 17. – С. 280–290.
11. Dominik Sankowski, Wtodzimierz Mosorow, Andriy Zhmurkevych Mechanizmy strumieniowania materialow wideo w internecine // Krajowa KONFERENCJA NAUKOWA TECHNOLOGIE INTERNETOWE W ZARZADZANIU I BIZNESIE TIZIB’05, 2005, wyd. Lodz, S. 202–211.

12. Жмуркевич А.Є. Моделювання стратегії вибору підприємством часу виходу на товарні ринки в конкурентних умовах / А.Є. Жмуркевич, А.Б. Орловська // Вісник Львівської державної фінансової академії – Львів: ЛДФА, 2011. − № 20. – С. 243 – 253.

13. Жмуркевич А.Є. Особливості антикризового управління підприємством / А.Є.Жмуркевич, О.Р.Чорненька // Вісник Львівської державної фінансової академії – Львів: ЛДФА, 2012. − № 22. – С. 75 – 84.

14. Жмуркевич А.Є. Особливості використання нереляційних баз даних / А.Є. Жмуркевич, А.Б. Орловська // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 жовтня 2014 р. − Львів, 2014. – С. 192-196.

15. Жмуркевич А.Є. Діяльність біржових електронних торговельних систем на вітчизняному ринку фінансових інвестицій / А.Є. Жмуркевич, А.Б. Орловська, Я.А. Танчак // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» ­ – 2016. – №2 [31]. – С. 226–234 (0,8 д.а.). (https://www.uniep.km.ua/images/uploads/_2_2016.pdf)

Біографія

Середню освіту здобув в м. Долина Івано-Франківської області, закінчивши школу з поглибленим вивченням математики.
З 1988 року навчався на економічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив у 1993 році, одержавши кваліфікацію “інженер-економіст” (диплом з відзнакою). З 1996 р. по 1999 р. навчався в аспірантурі цього ж навчального закладу. У 2000 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю економіко-математичне моделювання.
Трудову діяльність розпочинав на посаді інженера міжкафедральної лабораторії ЕОМ економічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка (1993–1996).
Упродовж 1994–1999 років працював асистентом кафедри економічної інформатики і АСУ економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка.
З 1999 року – завідувач науково-дослідного сектору Львівської державної фінансової академії, суміщаючи роботу на інших посадах, зокрема:
– 1999–2002 рр. – доцент кафедри математичних методів в економіці та комп’ютерної техніки Львівського державного фінансово-економічного інституту;
– 2001–2004 рр. – доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті Львівського національного університету імені Івана Франка;
– 2002–2015 рр. – завідувач кафедри економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії.
– з 2015 року – в.о. завідувача кафедри економічної кібернетики факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.
Викладає дисципліни: “Алгоритмізація та програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Технологія проектування та адміністрування БД і СД”, “Інформаційні системи і технології в управлінні”, “Інформатика” та інші.

У 2015 році успішно пройшов професійне стажування в навчальному підрозділі компанії SoftServe – SoftSeve IT Academy за програмою “Developing Web-oriented software” (Розробка web-орієнтованого програмного забезпечення) .

Розклад