Зеленко Василь Анатолійович

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: et.dep.financial@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Проблеми трансформації системи соціального страхування в Україні, пенсійні реформи в Україні та світі, соціально-економічна політика держави, проблеми європейської інтеграції, зокрема – імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Курси

Публікації

  1. Зеленко В.А. Проблеми та перспективи викладання і дослідження економіки у європейській інтеграції / В.А. Зеленко // Збірник тез звітної наукової конференції Львівського національного університету імені Івана Франка за 2016 рік (електронне видання) : Секція факультету управління фінансами та бізнесу, (Львів, 2-8 лютого 2017 р.). – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2017.- С. 66-70.

http://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/Zbirnyk.pdf

  1. Зеленко В.А. «Роль пенсійної реформи у процесі європейської інтеграції України на сучасному етапі» /В.А. Зеленко, Н.М. Зеленко // Формування нової парадигми управління фінансами та бізнесом в умовах посилення євроінтеграційних процесів в Україні (електронне видання) : матер. доп. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 27-28 жовтня 2016. (Львів, Україна). – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Ч. 1. – С. 347–350.

https://drive.google.com/file/d/0B7L4az058xokUU1RSVpFSVduTlk/view

  1. Зеленко В.А. Проблема вивчення та дослідження економіки європейської інтеграції у ВНЗ України / Зеленко В.А.// Матеріали науково-методичної конференції «Європейські студії в університетах України»: (Київ 22 квітня 2016 року). – К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016, С. 68–69.

http://www.iir.edu.ua/uploads/files/Proceedings22AprilJMFinalE.pdf

  1. Зеленко В.А. Трансформування системи соціального страхування України: аналіз задекларованих змін /Зеленко В.А., Стасишин А.В.// Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України» [голов. ред. Кравців В.С.]. – Львів : ІРД, 2015, С. 29–35.

https://scholar.google.com.ua/scholar?as_q=site%3Airbis-nbuv.gov.ua&as_epq=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B8+%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F&as_sauthors=%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&hl=uk

  1. Зеленко В.А. Проблеми малого та середнього бізнесу через призму пенсійної реформи в Україні / Василь Зеленко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей Дванадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 26-27 березня 2015 року / Тернопіль: Астон, 2015. – С. 153-154.

http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/6082/1/%d0%97%d0%b1%d1%96%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba_2015_%d0%9d%d0%9e%d0%92%d0%98%d0%99.pdf

  1. Зеленко В.А. Запровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи: аналіз переваг та нових загроз / В.А. Зеленко, О.Г. Гупало // Науковий вісник національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.11.– С. 320–324. 0,2 друк. арк.

http://nltu.edu.ua/nv/Archive/2013/23_11/320_Zel.pdf

  1. Зеленко В.А. У пошуках альтернативних джерел. Про деякі аспекти пенсійної реформи в Україні та її фінансове забезпечення // Вісник Пенсійного фонду України. – 2013. – №8 (134).– С.32–33. 0,2 друк. арк.

   http://libtomcat.knteu.kiev.ua/library/DocDescription?doc_id=196023

   Електронний каталог КНТЕУ

Біографія

У 2005 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка (економічний факультет). Отримав диплом магістра з відзнакою (напрямок «менеджмент організацій», спеціальність «менеджер-економіст»). 2005–2008 рр. – навчання в аспірантурі ЛНУ імені Івана Франка. У 2009 р. – захистив кандидатську дисертацію на тему «Управління процесами формування коштів пенсійних фондів в Україні». У 2013 р. одержав диплом про другу вищу освіту (Інституту післядипломної освіти та до університетської підготовки ЛНУ імені Івана Франка, факультет міжнародного права і бізнесу, напрям – право Європейського Союзу) та одержав кваліфікацію «юрист-міжнародник».
У 2009-2010 рр. працював на посаді старшого викладача кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. У 2010-2015 рр. працював на посаді доцента кафедри економічної теорії Львівської державної фінансової академії. У 2014 р. – присвоєно звання доцента. У 2014 – 2015 н. р. – голова ради молодих учених Львівської державної фінансової академії. З 2011 р. – заступник завідувача кафедри зі студентської наукової роботи, керівник студентського наукового гуртка «Економіст»
З 01.09.2015 р. – переведений на посаду доцента кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З 01.01.2016 р. – координатор проекту за Програмою Жана Моне    (Еразмус +) «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

Розклад