Завальницька Надія Богданівна

Посада: доцент кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: nadiya.zavalnytska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

   Формування маркетингових планів сучасних підприємств України, маркетингові стратегії; конкурентоспроможність вітчизняної продукції на споживчому ринку; формування комплексу маркетингових комунікацій в підприємницьких структурах.
Автор понад 145 праць, з яких 55 наукового та більше 80-ти навчально-методичного характеру. Зокрема, співавтор навчального посібника «Діловий етикет в міжнародному бізнесі»(з грифом МОНУ), монографії «Розвиток ринку туристичних послуг в системі економічної безпеки держави».

Курси

Публікації

  1. Завальницька Н.Б., Гнаткович О.Д. Збалансований розвиток туристичних регіонів: науковий підхід // Збалансований розвиток туристичних регіонів: національний і світовий досвід: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, ЛІЕТ, 25-26 квітня 2013р.). – Львів : ЛІЕТ, 2013. – С. 17-24.
  2. Розвиток ринку туристичних послуг в системі економічної безпеки держави : кол. Моногр. / [Бочан І.О., Васильчак С.В., Полянчич Т.М., Завальницька Н.Б., Жидяк О.Р., Стручок Н.М.]; під заг. ред. д.е.н. Бочана І.О. – Львів: Вид-во «Сполом», 2013. – 178с.
  3. Завальницька Н.Б., Стоколос-Ворончук О.О. Туристичні об’єкти Львівщини для туристів з Польщі // Питання суспільно-економічні, політичні, культурні і релігійні в дослідженнях польських, словацьких і українських із детальним врахуванням Ярослава і його міст-партнерів: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Польща, Вища техніко-економічна школа ім. кс. Броніслава Маркєвіча в Ярославі, 27 червня 2014 р.). – Польща: Вища техніко-економічна школа ім. кс. Броніслава Маркєвіча в Ярославі, 2014. – С.106-113.
  4. Завальницька Н.Б. Забезпечення конкурентоспроможності продуктів на споживчому ринку // Збірник тез доповідей Звітної наукової конференції ЛНУ ім. І.Франка (Львів, 5-6 лютого 2016р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016.
  5. Завальницька Н.Б. Управління конкурентоспроможністю тур продуктів // Новий погляд на розвиток економіки країни: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 25-26 березня 2016 р.). – Херсон : ВД «Гельветика», 2016. – С. 132-135.
  6. Завальницька Н.Б. Формування конкурентоспроможності турпродукту на ринку туристичних послуг // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 21-22 квітня 2016р.). – Дніпропетровськ, 2016. – С. 108-111.
  7. Завальницька Н.Б. Напрямки подолання рейдерства у вітчизняному бізнесі // Збірник тез доповідей Звітної наукової конференції ЛНУ ім. І. Франка (Львів, 2-8 лютого 2016р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016.

Біографія

   В 1994 році закінчила навчання у Львівському національному аграрному університеті та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Економіка і управління в галузях агропромислового комплексу» з присвоєнням кваліфікації економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.
З 1994-1998 рр. – науковий співробітник центру з економічних проблем розвитку села ЛНАУ, 1998-1999рр. – асистент кафедри зовнішньоекономічних відносин та маркетингу ЛНАУ, 1999-2000рр. – старший викладач цієї ж кафедри, 2000-2011 рр. – доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ЛНАУ, 2002-2007рр. –заступник завідувача кафедри з організаційно-навчальної роботи, 2007-2011 рр. – завідувач відділу аспірантури та докторантури ЛНАУ;
2011-2013 рр. – доцент кафедри економіки і маркетингу Львівського інституту економіки і туризму, проректор з наукової роботи і туризму ЛІЕТ;
2013-2015рр. – начальник ВІОЗ ЛДФА, доцент кафедри економіки та менеджменту ЛДФА;
з 1 вересня 2015 року – доцент кафедри економіки та менеджменту ЛНУ ім.. І. Франка.
У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості та перспективи реформування аграрного виробництва в приміській зоні міста Львова».
Результати наукових досліджень апробувала на понад 30-ти науково-практичних та методичних конференціях, з яких 16 – міжнародних, а також семінарах, конгресах, симпозіумах, круглих столах.

Розклад