Завальницька Надія Богданівна

Посада: доцент кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

   Формування маркетингових планів сучасних підприємств України, маркетингові стратегії; конкурентоспроможність вітчизняної продукції на споживчому ринку; формування комплексу маркетингових комунікацій в підприємницьких структурах.
Автор понад 145 праць, з яких 55 наукового та більше 80-ти навчально-методичного характеру. Зокрема, співавтор навчального посібника «Діловий етикет в міжнародному бізнесі»(з грифом МОНУ), монографії «Розвиток ринку туристичних послуг в системі економічної безпеки держави».

Курси

Біографія

   В 1994 році закінчила навчання у Львівському національному аграрному університеті та отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Економіка і управління в галузях агропромислового комплексу» з присвоєнням кваліфікації економіста-організатора сільськогосподарського виробництва.
З 1994-1998 рр. – науковий співробітник центру з економічних проблем розвитку села ЛНАУ, 1998-1999рр. – асистент кафедри зовнішньоекономічних відносин та маркетингу ЛНАУ, 1999-2000рр. – старший викладач цієї ж кафедри, 2000-2011 рр. – доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності ЛНАУ, 2002-2007рр. –заступник завідувача кафедри з організаційно-навчальної роботи, 2007-2011 рр. – завідувач відділу аспірантури та докторантури ЛНАУ;
2011-2013 рр. – доцент кафедри економіки і маркетингу Львівського інституту економіки і туризму, проректор з наукової роботи і туризму ЛІЕТ;
2013-2015рр. – начальник ВІОЗ ЛДФА, доцент кафедри економіки та менеджменту ЛДФА;
з 1 вересня 2015 року – доцент кафедри економіки та менеджменту ЛНУ ім.. І. Франка.
У 1997 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості та перспективи реформування аграрного виробництва в приміській зоні міста Львова».
Результати наукових досліджень апробувала на понад 30-ти науково-практичних та методичних конференціях, з яких 16 – міжнародних, а також семінарах, конгресах, симпозіумах, круглих столах.

Розклад