Верба Ірина Іванівна

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Курси

Публікації

Опублікувала понад 50 наукових і науково-методичних праць.

Біографія

У 1972 р. закінчила Львівську середню школу № 11 з поглибленим вивченням математики. Паралельно закінчила музичну школу № 2 по класу бандури.
У 1972–1977 рр. навчалася на математичному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка, який закінчила з відзнакою.
У 1977–1978 рр. працювала інженером обчислювального центру ЛДУ.
З 1978 р. — асистент кафедри вищої математики університету.
У 1988 р. в Інституті прикладної математики і механіки АН УРСР (м. Донецьк) захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Метод решения задач математической физики для тел с прямоугольными вырезами», науковий керівник доктор технічних наук, професор, завідувач відділу термомеханіки Інституту прикладних проблем механіки і математики АН УРСР Коляно Ю.М.
У 1992–2001 рр. — доцент кафедри вищої математики ЛДУ.
З 2001 р. працює доцентом кафедри математичних методів в економіці Львівської державної фінансової академії.

Розклад