Труш Іванна Євгенівна

Посада: доцент кафедри обліку і аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 2356450

Наукові інтереси

Розвиток теорії бухгалтерського обліку; теоретичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку в бюджетних установах; запровадження в практиці ведення обліку та складання звітності Міжнародних стандартів фінансової звітності; розвиток аудиту; проблеми банківського кредитування в Україні.

Курси

Публікації

Опубліковано понад 30 науково-методичних праць (з них праці в іноземних виданнях, у фахових виданнях та міжнародних і всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях, а також 3 навчальні посібники (з навчальних дисциплін: Облік у бюджетних установах; Облік в зарубіжних країнах; Облік і аудит) та 2 колективні монографії (Державне регулювання макроекономічних процесів на основі грошово-кредитного механізму; Кредитне стимулювання економіки України).

Біографія

З 2000-2005 рр. навчалася у Львівській державній фінансовій академії за напрямом підготовки «Економіка і підприємництво», спеціальність 8.050104 «Фінанси» і здобула кваліфікацію «спеціаліста з фінансів». В 2014 р. закінчила аспірантуру Львівської комерційної академії, як здобувач за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. В 2014 р. захистила кандидатську дисертацію за темою «Державне регулювання макроекономічних процесів на основі грошово-кредитного механізму» у ДВНЗ «Ужгородський національний університет» (спеціальність 08.00.03 – економіка та управління національним господарством).

В період 2004-2010 рр. – бухгалтер I категорії Львівської державної фінансової академії, а з 2007р. за  сумісництвом асистент кафедри обліку і аудиту.

З 2013 по 2015 р. – старший викладач кафедри обліку і аудиту Львівської державної фінансової академії.

З вересня 2015 року доцент кафедри обліку і аудиту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету ім. І. Франка.

Розклад