СИЧ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА

Посада: доцент кафедри державних та місцевих фінансів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: fms.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Наукові проблеми у галузі страхування та фінансового управління, стратегії фінансування постпромислових територій.

Курси

Публікації

1. Управління фінансовою санацією підприємств : навчальний посібник / К.В. Васьківська, О.А. Сич, В.Б. Прокопишак // Львівська державна фінансова академія. – Львів: Вид. Ліга Прес, 2012. – 199 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-7766 від 13.08.2010 р.).
2. Сич О.А. Особливості міжрегіональної інтеграції фінансового капіталу / О.А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Економічний простір України : регіоналізація та інтеграція в умовах суспільних трансформацій [Зб. наук. праць] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; редкол. Є.І. Бойко (відп. ред.). – Львів, 2011. – Вип. 1(87). – С. 465–471.
3. Сич О.А., Крупський В.С. Використання зарубіжного досвіду для розвитку банкострахування в Україні / О.А. Сич, В.С. Крупський // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць. – Львів : НЛТУ України, 2012. – Вип.22.13.– С.267–273.
4. Пасінович І.І., Сич О.А. Пріоритети фінансової стратегії на різних етапах життєвого циклу підприємства / І.І. Пасінович, О.А. Сич // Вісник ЛДФА / голов. ред. Буряк П.Ю. – №23. – Львів: ЛДФА, 2012. – С. 225–235.
5. Пасінович І.І., Сич О.А. Фінансові чинники активізації економічного зростання / І.І. Пасінович, О.А. Сич / Zeszyty naukowe. Wspolczesne problemy zarzadzania. − Nr 1. Rynki finansowe I finance przedsiebsorstw. − Jaroslaw, 2013. − S. 97 − 108.
6.Сич О.А. Податкові інструменти фінансування економічного розвитку постпромислових міст / О.А. Сич // Вісник ЛДФА / голов. ред. Буряк П.Ю. – №26. – Львів: ЛДФА, 2014. – С.85–91.
7. Сич О.А. Використання коштів ЄС для фінансування ревіталізації міст (досвід Польщі) / О.А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій:[зб. наук. праць] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). – С.208–214

8. Сич О.А., Пасінович І.І. Формування фінансових джерел ревіталізації постіндустріальних міст(Англійською мовою) / О.А. Сич, І.І. Пасінович // Економічний часопис – ХХІ. – 9-10. 2015. – С. 87-90.

9. Сич О.А. Ревіталізація як механізм забезпечення сталого розвитку міст // Європейські перспективи. Науково–практичний журнал. – №1. – 2016. – С.27–33

10. Сич О.А. Аналіз участі фінансових інституцій у проектах ревіталізації / О.А. Сич // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. – Львів, 2016. – Вип. 1(117). – С.51-55.

11. Сич О. А. Дискримінантний аналіз і його застосування в прогнозуванні банкрутства підприємства [Текст] / О. А. Сич, І. І. Калічак // Молодий вчений. — 2017. — №2.С 333-339

12. Сич О.А. Аналіз впливу інституційного середовища на розвиток малого та середнього підприємництва / О.А. Сич, І.І. Нітман // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – № 2 (10). – С.111-118

Біографія

Освіта:

2016 та 2017 –  проходила стажування в Інституті прикладних наук м. Каунаса, Литва по програмі міжнародної мобільності Еразмус+.

2013 – проходила стажування у Жешівському університеті, Польща.

2011 – присвоєно вчене звання доцента.

2010 – проходила стажування у Католицькому університеті ім. Івана Павла ІІ, Польща.

2003 – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Податкове стимулювання підприємництва».

1999-2002 – навчалась в денній аспірантурі Львівського національного університету ім. І. Франка.

1999 – закінчила з відзнакою Львівський державний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Робота:

2017 – по сьогоднішній день – доцент кафедри державних та місцевих фінансів факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ.

2015 – 2017 – доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання факультету управління фінансами та бізнесу ЛНУ.

2009- 2015 –  доцент кафедри фінансів суб’єктів господарювання Львівської державної фінансової академії.

2008-2009 – доцент кафедри фінансів Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка».

2003- 2008 – старший викладач кафедри фінансів Інституту підприємництва та перспективних технологій НУ «Львівська політехніка».

 

Методичні матеріали

Тести з дисципліни “Фінансовий менеджмент” –  тести ФМ Moodle

Розклад