ПРОКОПИШАК ВОЛОДИМИР БОГДАНОВИЧ

Посада: старший викладач кафедри фінансів суб’єктів господарювання

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: volodymyr.prokopyshak@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Шляхи покращення фінансового стану підприємств, фінансовий потенціал підприємств та територій, диверсифікація діяльності підприємств в умовах переорієнтації ринків.
Викладає навчальні дисципліни „Фінансовий менеджмент банку”, „Фінансовий аналіз”, „Страхування”, „Ринок фінансових послуг”, навчальна практика.

Курси

Публікації

1.Васьківська К.В., Колач С.М., Прокопишак В.Б. Трансформування та ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: фінансово-економічний аспект. Монографія. – Львів: Ліга Прес, 2010. − 185 с.
2.Васьківська К.В., Сич О.А., Прокопишак В.Б. Управління фінансовою санацією підприємств : навч. посіб. – Львів : Видавництво ТзОВ «Ліга-Прес», 2012. – 211 с.
3.Прокопишак В.В. Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств: [монографія] / В.В. Прокопишак // – Львів : Видавництво : Ліга-Прес, 2013. – 259 с.

4.Прокопишак В.Б. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності підприємств // О.І.  Децик, В.Б. Прокопишак / кол. моногр.          Europa w okresie przemian. Monografia, redakcja naukowa Pawel Marzec, Kateryna Waskivska / Polinymnia, Lublin, 2016. – s. 33-50.

5.Прокопишак В.Б.      Пріоритетні напрямки формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств // В.Б. Прокопишак / Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 29 вересня 2017 р.). – Полтава: ЦФЕНД, 2017. – 186 с.

 

Біографія

   У 2008 році закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського державного аграрного університету, здобув кваліфікацію магістра з „Обліку і аудиту” та вступив до аспірантури Львівської державної фінансової академії.
З 2010 року працює на кафедрі фінансів суб’єктів господарювання на посаді старшого викладача.
У 2011 році закінчив Східноєвропейський університет економіки і менеджменту та здобув кваліфікацію спеціаліста з „Правознавства”.
У 2013 році захистив дисертацію на тему „Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських виробничих структур” за спеціальністю „Гроші, фінанси і кредит” та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук.
У 2015 році проходив стажування на кафедрі економіки і управління Жешувського університету.
.

Розклад