Орловська Анна Богданівна

Посада: доцент кафедри економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: anna.orlovska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Автор близько 30 наукових і навчально-методичних праць. Наукові здобутки пов’язані з дослідженням чинників економічного зростання національної економіки.

Курси

Публікації

  1. Орловська А.Б. Вихідні умови трансфор­ма­­ційного процесу в Україні з погляду моделі Сехея-Вега / О.З. Ватаманюк, А.Б. Орловська // Вісник Львів. ун-ту. Сер. екон. – Львів: 2004. Вип.33. –  С.539-545.
  2. Орловська А.Б. Про оптимальний розподіл фінансових ресурсів у виборчій компанії країн з перехідною економікою / П.П.Краснюк, А.Б. Орловська // Вісник Львівської державної фінансової академії: збірник наукових статей. Економічні науки. –Львів, 2005. – № 7. – С.457-462.
  3. Орловська А.Б. Використання можливостей електронної комерції у процесі ведення бізнесу / Я.О. Задвірний, А.Б. Орловська // Науковий збірник «Формування ринкової економіки в Україні». – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – №18. С. 70-76.
  4. Орловська А.Б. Моделювання стратегії вибору підприємством часу виходу на товарні ринки в конкурентних умовах / А.Є. Жмуркевич, А.Б. Орловська // Вісник Львівської державної фінансової академії – Львів: ЛДФА, 2011. − № 20. – С. 243 – 253.
  5. Орловська А.Б. Шляхи попередження впливу людського чинника на фінансову безпеку підприємства / О.Р. Чорненька, А.Б. Орловська // Вісник Львівської державної фінансової академії – Львів: ЛДФА, 2013. − № 24. – с. 149-156.
  6. Орловська А.Б. Особливості використання нереляційних баз даних / А.Є. Жмуркевич, А.Б. Орловська // Проблеми становлення інформаційної економіки в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 23-25 жовтня 2014 р. − Львів, 2014. – С. 192-196.
  7. Орловська А.Б. Діяльність біржових електронних торговельних систем на вітчизняному ринку фінансових інвестицій / Я.А. Танчак, А.Є. Жмуркевич, А.Б. Орловська // Міжнародний науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» Хмельницький: ІЕТП, 2016. – Вип. 2’2016 [31]. – С. 226-233.
  8. Орловська А.Б. Використання апарату виробничих функцій в дослідженні економічних процесів: зб. тез наук. доп. Звітної наук. конф. Львівського національного університету імені Івана Франка за 2017 рік: Секція факультету управління фінансами та бізнесу (м. Львів, 2–8 лютого 2018 р.). Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. С. 36–39.

Біографія

  • Народилась в м. Львові. Закінчила Львівську середню школу № 82.

Навчалась у Львівському державному університеті імені Івана Франка на економічному факультеті (спеціальність – “економічна кібернетика”). Далі продовжила навчання в аспірантурі.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: “Раціоналізація структури виробництва як фактор економічного зростання в умовах переходу України до ринку” і здобула науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.01.01 – економічна теорія, а згодом отримала вчене звання доцента.

Після закінчення аспірантури працювала на кафедрі економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії на посаді доцента.

З 2015 року працює на посаді доцента факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

У 2016 році проходила стажування за програмою “Контроль якості і тестування сучасних програмних систем” (Manual Quality Control) в SoftServe IT Academy.

Розклад