Мищишин Орест Якович

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики

Телефон (робочий): (032) 235-64-50

Електронна пошта: fk_finbiz@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць

Курси

Публікації

1. B. Andriyevsky, O. Myshchyshyn, Z. Czapla, and S. Dacko. Manifestation of Incommensurate Phase in the Dielectric Properties of NH4HSeO4 Crystals Physica Status Solidi (b). – 1999. – V. 214, No 2. – P. 471–478.
2. B. Andriyevsky, О. Myshchyshyn, M. Romanyuk. Critical indices of the ferroelectric phase transition in TGS crystals. Condensed Matter Physics. – 1999. – V. 2. – No. 3(19). – P. 509–514.
3. O. Myshchyshyn, B. Andriyevsky, Z. Czapla, M. Romanyuk Peculiarities in thermal linear expansion and refractive indices of (NH2CH2COOH)H3PO3 single crystals in the region of phase transition. Physica Status Solidi (a). – 2000. – V. 177, No. 2. – P. 575–582.
4. O. Myshchyshyn, D. Podsiadla. Z. Czapla, B. Andriyevsky Dilatometric and optical properties of (CH3)2NH2Ga(SO4)26H2O crystals in paraelectric and ferroelectric phases. Physica Status Solidi (b). – 2001. – V. 223. – P. 729–736.
5. Andriyevsky B., Myshchyshyn О., Romanyuk M. Temperature anomalies of anisotropy degree of crystal’s characteristics at phase transitions. Ferroelectrics. – 2002, V. 270. – P. 327–332
6. А. Є. Жмуркевич, О. Я. Мищишин, І. Р. Мищишин. Оптимізація планової фінансової моделі діяльності банківських установ // Регіональна економіка. – Львів, 2003. – № 1. – С. 143–152.
7. О. Я.Мищишин, А. Є.Жмуркевич, А. П. Шот. Моделювання та прогноз паливно-енергетичного комплексу України / Вісник ЛДФЕІ. Серія “Економічні науки”. –Львів, 2003. – № 4. – С. 89–98.
8. О. Я. Мищишин, Р. Юринець, A. Чемерис. Методи оптимізації в економіці: Навчально-методичний посібник. Львів: Львівський державний фінансово-економічний інститут, 2006. – 150 с.
9. Мищишин О. Я. Аналіз рейтингу надійності комерційного банку // Вісник ЛДФА. – 2009. – № 16. – C. 239–248.
10. Мищишин О. Я. Моделювання надійності комерційного банку // Вісник ЛДФА. – 2010. – № 19. – C. 185–192.

11. Васьків О. М. Кластерний аналіз підприємств легкої промисловості Львівщини / О. М. Васьків, Ю. А. Стадник, І. Б. Шевчук, О. Я. Мищишин // Науково-теоретичний журнал «Наука й економіка». – Хмельницький, 2016. – Вип. 1(41). – С.125-131 (Наукометричні бази: РИНЦ (Росія)).

Біографія

Народився 8 грудня 1969 року в с. Зав’язанці Мостиського району Львівської області. У 1987 році закінчив Львівську середню школу № 40 з поглибленим вивченням фізики.
У 1987–1993 pp. навчався на фізичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка.
Упродовж 1988–1989 рр. служив у війську в складі обмеженого контингенту в Чехословаччині.
У 1993–1996 pp. працював інженером, молодшим науковим співробітником і старшим науковим співробітником науково-дослідної частини кафедри експериментальної фізики фізичного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка. В цьому ж навчальному закладі у 1996–1999 pp. навчався в аспірантурі. В жовтні 1999 року захистив кандидатську дисертацію. У 1992–1999 рр. викладав інформатику у Львівській середній школі № 30.
У 1999–2004 pp. – доцент кафедри математичних методів в економіці Львівського державного фінансово-економічного інституту.
Упродовж 2004–2005 рр. працював на посаді заступника начальника Державної податкової інспекції м. Львова, не полишаючи при цьому викладацької роботи.
Від 2005 року – заступник декана обліково-економічного факультету Львівської державної фінансової академії.
Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук: “Рефракційні властивості кристалів сульфатів і селенатів в області фазових переходів” (науковий керівник – д-р фіз.-мат. наук Б. Андрієвський).

Розклад