МИЩИШИН ІВАННА РОМАНІВНА

Посада: старший лаборант кафедри φінансів суб’єктів господарювання

Телефон (робочий): (032) 251-23-83

Електронна пошта: fms.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

   Опублікувала понад 30 наукових та науково-методичних праць.
Економічна діяльність фінансово-кредитних установ, дослідження страхового ринку.

Публікації

1. Мищишин І.Р. Аналіз державних механізмів фінансового забезпечення малого і середнього підприємництва Львівщини / І.Р. Мищишин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми ефективного розвитку прикордонних територій:[зб. наук. праць] / ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України»; редкол.: В.С. Кравців (відп. ред.). – Львів, 2014. – Вип. 4(108). – С.263–271.
2. Мищишин И.Р. Инновационное сотрудничество высших учебных заведений и бизнеса / О.А. Сич, И.Р. Мищишин // Collection of scientific articles of International Scientific Conference «Matters of relevance in economy, law and studies in 2012» (Kaunas, 6 march 2012.) – Kaunas, 2012. – P. 140–143.
3. Мищишин І.Р. Фінансова безпека малого і середнього бізнесу / І.Р. Мищишин // Фінансові механізми активізації підприємництва : Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 7-8 листопада 2013 р.) − Л. : ЛДФА, 2013 р.
4. Мищишин І.Р. Финансовая безопасность банковской системы Украины / О.А. Сыч, И.Р. Мищишин // Collection of scientific articles : Мatters of relevance in economy, law and studies in 2013. Kaunas, 2013. – № 1. – P. 182–185.
5. Мищишин І.Р. Вплив економічної нестабільності на страхування ризиків / І.Р. Мищишин // Страховий ринок: сучасні виклики в умовах глобалізації : ІІІ Міжнар. науково-практичн. семінар, 14-15 травня 2015 р. м. Львів [матеріали] / Львівська державна фінансова академія; редкол.: К.В. Васьківська [та ін.]. – Львів: ЛДФА, 2015. – С. 53-55.

Біографія

   Професійну діяльність розпочала з посади асистента кафедри економічної кібернетики у 2004 р. З 2009 р. по 2016 р. працювала на кафедрі фінансів суб’єктів господарювання на посаді старшого викладача.
На кафедрі відповідає за організацію міжнародної співпраці, координацію програм і проектів, співпрацю з роботодавцями.