Комарницька Ганна Омелянівна

Посада: в.о. завідувача кафедри кафедри економіки та менеджменту

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

    Висвітлення регіональних особливостей перебігу урбанізаційних процесів в контексті їх регулювання, а також розробленість теоретико-методологічної бази аналізу регуляторних механізмів різних аспектів урбанізації; здійснення регуляторних заходів щодо розвитку міст із використанням методів моделювання та прогнозування (фаховий) та маркетинг і регіональна економіка (педагогічний).

Курси

Біографія

Закінчила Львівський державний інститут новітніх технологій та управління імені В. Чорновола (зараз Національний університет “Львівська політехніка” Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола)  за спеціальністю  “Маркетинг”.

Навчалась в аспірантурі Інституту регіональних досліджень НАН України (з 2010р.), працювала асистентом (з 2009р. по 2012р.) за контрактною основою та по сумісництву в ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, з 2013р. по 2014р. молодшим науковим спеціалістом в секторі просторового розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України (зараз ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього Національної академії наук України») .

Захистила  кандидатську дисертацію на тему: «Регулювання урбанізаційних процесів у регіоні» за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (2014р.).

З 2013 до 2014 р.р. працювала на кафедрі економіки та менеджменту ЛДФА (за сумісництвом). З 2014 року доцент кафедри економіки та менеджменту на постійній основі.

З вересня 2015 року доцент кафедри економіки та менеджменту факультету управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка.

З вересня 2017 року в.о. завідувача кафедри економіки та менеджменту.

Автор 47 наукових та 36 навчально-методичних робіт, серед яких  2 монографії, 1 в співавторстві, 1 підручник.

Розклад