Карпінський Борис Андрійович

Посада: професор кафедри економіки та менеджменту

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032)235-64-50

Електронна пошта: slf.dep.financial@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

 Основні напрями наукової діяльності: стратегіологія розвитку держави, збалансованість фінансової системи, оцінювання державотворчого патріотизму нації, продуктивність і сталий розвиток економіки, які мають світову пріоритетність. Зокрема, Карпінським Б.А. кристалізовано сутнісні основи державотворчого патріотизму з позиції податкової домінанти та розроблена управлінська концепція. Вперше здійснено порівняльний аналіз ряду конституцій щодо фінансового забезпечення державотворення. Проаналізовано еволюцію підходів до кількісної складової в українських конституціях. Вперше акцентовано увагу на тому, що нині не просто зменшується чисельність громадян України – саме головне, з ідеології стратегічних можливостей держави, зменшується чисельність платників податків. Обґрунтовано потребу введення в Конституцію України принципової парадигми щодо державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти. Наукові результати досліджень відбито в 4-х томній монографії, яка видана в започаткованій Карпінським Б.А. у 2004 році спеціальній серії наукових видань «Економіка території». В 2007 році ним започаткована наукова серія «Фінансові стратегії» (видано 3 томи).
Результати його наукових досліджень апробовані на міжнародних та українських наукових конференціях, симпозіумах, виставках, зокрема, у США, Японії, Португалії, Болгарії, Польщі, Чехії, Росії тощо. Має понад 400 наукових публікацій, з них – 16 підручників і навчальних посібників та 19 монографій.
Карпінський Б.А. здійснює керівництво науково-дослідною проблематикою та підготовкою аспірантів. Зокрема, в останній період науковий керівник тем: «Розробка концепції та інструментарію оцінювання і порівняння державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти» (номер держреєстрації 0113U000590) (фундаментальна тематика); «Розробка методики визначення впливу негативної синергічності на фінансову продуктивність регіону» (номер держреєстрації 0113U000591) (прикладна тематика), які фінансуються Міністерством освіти і науки України. У 2009-2011 рр. був вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К.35.886.01. Під його науковим керівництвом захищено 7 кандидатських робіт.
Співпрацює з багатьма провідними науковими та виробничими колективами України і зарубіжжя. Приймав безпосередню участь у розробці ряду крупних програм розвитку території, а саме: Державна програма соціально-економічного розвитку Карпатського регіону (Постанова Кабінету Міністрів України №368); Державна програма соціально-економічного розвитку Поділля (Постанова Кабінету Міністрів України №279); Програма державної підтримки комплексного розвитку м. Львова (Постанова Кабінету Міністрів України № 1406), Стратегії соціально-економічного розвитку Львівської області до 2020 року. Він є співавтором Державного класифікатора України (ДК017-98) «Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності», який згідно Постанови Кабінету Міністрів України з 1999 р. введено в дію в усіх відомствах.
З 2004 р. – академік Міжнародної Кадрової Академії.

Курси

Біографія

Освіта: закінчив у 1976 р. Львівський державний університет ім. Івана Франка, фізичний факультет.

У 1990 р. в Львівському відділенні Інституту економіки АН УРСР захистив кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-економічні фактори прискорення впровадження науково-технічних розробок в умовах інтенсифікації виробництва». У 1996 р. присуджено вчене звання старший науковий співробітник, у 2004 р. – доцента, а у 2011 р. – професора. З 2004 р. – академік Міжнародної Кадрової Академії.

З 1981 р. працює в системі освіти та Національної академії наук України. Зокрема, 1981-1996 рр. – наукова робота у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України, де пройшов шлях від інженера до завідувача сектором, заступника вченого секретаря інституту. У 1986-1996 рр. – член Вченої ради Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України. 1994-2001 рр. – наукова діяльність у міжвідомчому відділі Інституту регіональних досліджень НАН України (Львів) та Науково-дослідному інституті статистики Державного комітету статистики України (Київ) на посадах: старший науковий співробітник, з 2000 р. – провідний науковий співробітник. Одночасно у 1996-2001 рр. – заступник директора Львівської філії Центру розвитку і реконструкції економіки при Кабінеті Міністрів України.

З 2001 р. і донині – фундатор і завідувач кафедри економіки та менеджменту (започаткував читання на кафедрі понад 30 нових дисциплін), член Вченої ради. Водночас здійснює наукове керівництво випускними роботами у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів Державної податкової служби України (відділення західного регіону).

Основні напрями наукової діяльності: стратегіологія розвитку держави, збалансованість фінансової системи, оцінювання державотворчого патріотизму нації, продуктивність і сталий розвиток економіки, які мають світову пріоритетність. Зокрема, Карпінським Б.А. кристалізовано сутнісні основи державотворчого патріотизму з позиції податкової домінанти та розроблена управлінська концепція. Вперше здійснено порівняльний аналіз ряду конституцій щодо фінансового забезпечення державотворення. Проаналізовано еволюцію підходів до кількісної складової в українських конституціях. Вперше акцентовано увагу на тому, що нині не просто зменшується чисельність громадян України – саме головне, з ідеології стратегічних можливостей держави, зменшується чисельність платників податків. Обґрунтовано потребу введення в Конституцію України принципової парадигми щодо державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти. Наукові результати досліджень відбито в 4-х томній монографії, яка видана в започаткованій Карпінським Б.А. у 2004 році спеціальній серії наукових видань «Економіка території». В 2007 році ним започаткована наукова серія «Фінансові стратегії» (видано 3 томи).

Результати його наукових досліджень апробовані на міжнародних та українських наукових конференціях, симпозіумах, виставках, зокрема, у США, Японії, Португалії, Болгарії, Польщі, Чехії, Росії тощо. Має понад 500 наукових публікацій, з них – 20 підручників і навчальних посібників та 19 монографій. Отримав понад 70 свідоцтв на авторське право від Державної служби інтелектуальної власності України.

Карпінський Б.А. здійснює керівництво науково-дослідною проблематикою та підготовкою аспірантів. Зокрема, в останній період науковий керівник тем: «Розробка концепції та інструментарію оцінювання і порівняння державотворчого патріотизму нації з позиції податкової домінанти» (номер держреєстрації 0113U000590) (фундаментальна тематика); «Розробка методики визначення впливу негативної синергічності на фінансову продуктивність регіону» (номер держреєстрації 0113U000591) (прикладна тематика), які фінансувались Міністерством освіти і науки України. У 2009-2011 рр. був вченим секретарем спеціалізованої вченої ради К.35.886.01. Під його науковим керівництвом захищено 8 кандидатських робіт.

Співпрацює з багатьма провідними науковими та виробничими колективами України і зарубіжжя. Приймав безпосередню участь у розробці ряду крупних програм розвитку території, а саме: Державна програма соціально-економічного розвитку Карпатського регіону (Постанова Кабінету Міністрів України №368); Державна програма соціально-економічного розвитку Поділля (Постанова Кабінету Міністрів України №279); Програма державної підтримки комплексного розвитку м. Львова (Постанова Кабінету Міністрів України № 1406), Стратегії соціально-економічного розвитку Львівської області до 2020 року. Він є співавтором Державного класифікатора України (ДК017-98) «Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності», який згідно Постанови Кабінету Міністрів України з 1999 р. введено в дію в усіх відомствах.

Фундатор наукової школи «Формування та реалізація підходів управлінського контролю в стратегіології розвитку національного господарства». Співкерівник Транскордонної науково-дослідної лабораторії з фінансово-економічних проблем державотворення (спільної з Інститутом економіки та управління Вищої техніко-економічної школи імені кс. Б. Маркєвича, Ярослав, Польща).

У 1986 р. за результатами конкурсу став лауреатом Республіканської премії ім. М. Островського в області науки і техніки за наукову роботу «Розробка методів, створення та впровадження технологічних процесів підвищення надійності і довговічності машинобудівного і сільськогосподарського обладнання». За особисту підтримку та втілення ініціатив нагороджений Дипломом Лодзької політехніки (Польща). Лауреат обласної іменної премії голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради; Почесна грамота Міністерства фінансів України; Почесний знак «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України.

Нагороди

   У 1986 р. за результатами конкурсу став лауреатом Республіканської премії ім. М. Островського в області науки і техніки за наукову роботу «Розробка методів, створення та впровадження технологічних процесів підвищення надійності і довговічності машинобудівного і сільськогосподарського обладнання». За особисту підтримку та втілення ініціатив нагороджений Дипломом Лодзької політехніки (Польща). Лауреат обласної іменної премії голови Львівської обласної державної адміністрації та голови Львівської обласної ради; Почесна грамота Міністерства фінансів України; Почесний знак «За наукові досягнення» Міністерства освіти і науки України.

Розклад